Tionde året för Ina Zachhau som ordförande i Företagarna

Vi noterar att Företagarna i Landskrona hållit sitt årsmöte. På detta möte omvaldes Ina Zachhau till ordförande för tionde gången i följd.

Tidigare i veckan höll 145-årsjubilerande Företagarna i Landskrona årsmöte. Det blev omval på stora delar av styrelsen och ordförande Ina Zachhau valdes enhälligt om för ännu ett år.

Till arkivet