Riksdagsledamöter i SD inbjudna till öppna möten

Sverigedemokraterna i Landskrona kommer att arrangera öppna möten i sin partilokal på Storgatan under våren.
Sverigedemokraterna i Landskrona gör ett försök att vitalisera det politiska samtalet i staden genom att arrangera öppna möten under våren.

– Vi har bestämt oss för att öppna upp våra medlemsmöten, föreläsningar och andra träffar för alla Landskronabor, säger Annika Mineur ordförande för Sverigedemokraterna i Landskrona.

Under våren har de därför tagit fram ett program för hittills tre lördagsföreläsningar, på tre olika aktuella teman, möten som äger rum i partilokalen på Storgatan.  Till dessa har partiet bjudit in riksdagsledamöterna Pontus Andersson Garpvall, Carina Ståhl Herrstedt och Jessica Stegrud.
– Alla träffar är öppna för allmänheten och det finns inget krav på medlemskap vare sig före eller efter. Vid varje tillfälle finns det gott om tid avsatt för frågestund och diskussion. Partiet bjuder på fika, säger Annika Mineur och hänvisar till partiets sociala medier för mer information.

Till arkivet