Barn på Öster och i centrum har mer tungmetaller i blodet

Barnen som bor på Öster och i centrum har mer tungmetaller i blodet än barn som bor längre bort ifrån det södra industriområdet.
LÅNGLÄSNING. Återvinningsindustrin är vad man kan kalla något som är nödvändigt ont. Samtidigt som det är positivt att det finns företag som tar hand om alla kemikalier, tungmetaller och gifter som vi har i samhället så ökar riskerna för att giftiga ämnen frigörs i samband med återvinningen. En ny studie visar att barn som bor nära södra industriområdet i Landskrona har högre halter av bly, kvicksilver och kadmium i blodet än barn som bor längre bort.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet