Gratis digitala kurser om natur och biologisk mångfald

Rött murarbi. Foto: Naturskyddsföreningen.
Vi noterar att intresset är stort för Länsstyrelsernas utbildning naturkunnig.se. Redan har närmare 3500 deltagare registrerat sig i pilotlänen. Många fler väntas det blir när den nu erbjuds av länsstyrelserna i alla Sveriges län.

Det känns bra att Skåne nu blir en del av naturkunnig.se. Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer, säger Gabrielle Rosquist, koordinator för hotade arter på Länsstyrelsen Skåne.

Utbildningen ska öka intresset och kunskapen om växter och djur hos allmänheten. Men det finns också en förväntan att få fler att registrera och rapportera iakttagelser gjorda i naturen och på så sätt underlätta för Länsstyrelserna och andra att få tag i duktiga inventerare.

I år utökar länsstyrelserna utbildningen med två filmade digitala fältguidningar. En film förklarar till exempel hur du systematiskt kan studera vår- och hösttecken, så kallad fenologi. En annan berättar om hur det går till hur du studerar och rapporterar grodor och andra hotade djurarter.

Vad är naturkunnig.se?
Naturkunnig.se är en internetbaserad utbildning för att utbilda allmänheten och entusiasmera dem att intressera sig för naturen. Naturkunnig.se togs fram 2021 för att ta vara på naturintresset i svallvågorna av pandemin. Då lanserades det som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Artdatabanken och Naturens Kalender).

När den nya versionen släpptes i veckan har fyra nya delmoment adderats till kursen. Nu finns den tillgänglig i hela Sverige.

www.naturkunnig.se

Till arkivet