Snitt: Män tjänar 2,8 miljoner mer än kvinnor

Länsstyrelsen Skåne släpper imorgon, den 8 mars, en ny jämställdhetsstrategi. I denna konstateras det att det fortfarande råder stora inkomstskillnader mellan män och kvinnor. De rent av ökar. Foto: Tima Miroshnichenko
På internationella kvinnodagen den 8 mars lanserar Länsstyrelsen Skåne länsstrategin för jämställdhet 2024-2027, Ett jämställt Skåne. Och behovet är fortfarande stort, skillnaden i medianinkomst mellan män och kvinnor är den största på 20 år.

Igår skrev Hamdi Goxhuli, ordförande för fackförbundet Visions Landskronaavdelning en debattartikel i ämnet.  Idag följer rent av Länsstyrelsen Skåne på och konstaterar att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökar i Skåne. Skillnaden i medianinkomst mellan kvinnor och män har ökat med 6000 kr sedan förra mätningen 2020. Det skiljer nu 69 000 kr om året vilket är den största skillnaden på 20 år. Sammantaget ger det en skillnad på 2,8 miljoner på ett 40-årigt arbetsliv.

Fokus på ekonomisk jämställdhet
Den nya strategin, Ett jämställt Skåne. lyfter alla de jämställdhetspolitiska delmålen men har en tydlig prioritering kring ekonomisk jämställdhet. Några av faktorerna bakom inkomstskillnaderna är att löner och villkor är sämre i de kvinnodominerade yrkena. Kvinnor arbetar mer deltid än män och utför mer av det obetalda arbetet. Och Skåne ligger sämst i landet vad det gäller pappors uttag av föräldrapenningdagarna, de tar ut 29% av dagarna. 

– Ojämställdheten i ekonomin och arbetsvillkoren får konsekvenser för hälsan, möjligheten att skilja sig, för pensionen och påverkar barns uppväxtvillkor. Den ekonomisk ojämställdheten är en nationellt prioriterad fråga att arbeta med, säger Sara Lhådö enhetschef på enheten för Mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Ett Jämställt Skåne innehåller delmål för Skåne kring makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda arbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Varje område innehåller en problembeskrivning där fakta och analyser kring frågorna presenteras. Nytt i strategin är också ett eget metodkapitel för hur arbetet kan bedrivas på lokal nivå.

Att ansluta sig till Ett Jämställt Skåne innebär att man ställer sig bakom målen och vill   arbeta för att uppnå dem. Man får också möjlighet till kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte tillsammans med andra anslutna. Vi är starkare när vi arbetar tillsammans och vi vill välkomna fler att ansluta sig, avslutar Sara Lhådö.

Länsstyrelsen Skåne har sedan 2009 i uppdrag att verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet utifrån skånska förutsättningar. Arbetet sker i samverkan med en stor bredd av aktörer och idag är 115 kommuner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och företag i Skåne anslutna till strategin.

Könsfördelning mellan yrken
Noterbart i sammanhanget är att SCB idag släpper siffror om könsfördelningen i de vanligaste yrkena.
Det vanligaste yrket i riket var undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där fanns totalt 129 630 anställda, varav 88 procent var kvinnor och 12 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor.

Vanligaste yrket för män var mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. som var det femte vanligaste yrket totalt, med 80 procent män och 20 procent kvinnor.

Av de 30 största yrkena så var det jämn könsfördelning inom fem yrken, jämnast könsfördelning var det bland kockar och kallskänkor och lednings- och organisationsutvecklare med 49 procent kvinnor och 51 procent män. 

Till arkivet