Står hyrläkarna på tur att fasas ut?

När Region Skåne nu minskar beroendet av hyrbemanning är frågan om de inhyrda läkarna kommer att gå samma öde tillmötes som de inhyrda sjuksköterskorna. Foto: Karolin Grabowska.
Region Skåne var en av många regioner som under hösten 2023 intensifierade sitt arbete med att minska beroendet av hyrbemanningen. I Skåne infördes ett då unikt hyrstopp för sjuksköterskor, som trädde i kraft fullt ut den 15 januari i år. De ökade kostnaderna är en av flera anledningar bakom Region Skånes hyrstopp. Redan för sju år sedan avslutades inhyrningen av läkare till psykiatrin. Frågan är om regionens så kallade hyrläkare nu står på tur att få söka sig nya tjänster.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet