Bli sms-livräddare

Tidig hjärt-lungräddning ökar möjligheten att överleva ett hjärtstopp. Pressbild: Sms-livräddare
I samband med Alla hjärtans dag vill Landskrona stad sätta fokus på hur vi tillsammans kan bidra till att fler överlever ett hjärtstopp. Från och med januari i år kan Landskronabor som är utbildade i hjärt- och lungräddning anmäla sig till systemet Sms-livräddare och bidra till att rädda liv.

För varje minut som går efter ett hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med tio procent om den drabbade inte får hjälp. Snabbt larm och tidig hjärt-lungräddning ökar möjligheten att överleva för den som har drabbats av ett hjärtstopp. Därför är införandet av Sms-livräddare ett viktigt komplement till den hjälp som ambulans eller räddningstjänst erbjuder, säger Eva Lövbom, Eva Lövbomi Landskrona stad.

Sedan januari i år är Region Skåne anslutet till systemet Sms-livräddare. När ett 112-samtal om hjärtstopp kommer in larmas det också ut till frivilliga via en app i mobilen. Systemet letar efter livräddare som befinner sig nära den som fått hjärtstopp. Livräddare får i uppgift att bege sig till den drabbade och påbörja hjärt-lungräddning, eller hämta närmsta hjärtstartare och ta den till platsen för hjärtstoppet. Syftet är att påbörja hjärt-lungräddning så fort som möjligt i väntan på ambulans eller räddningstjänst.  

På Alla hjärtans dag kommer Landskrona stad vara på plats i stadskärnan för att informera om var det finns tillgängliga hjärtstartare.
Vi vill uppmana alla företag och föreningar som har en tillgänglig hjärtstartare att registrera den i hjärtstartarregistret. Många hjärtstartare är redan registrerade, men det är viktigt att sms-livräddarna får kännedom om alla för att snabbt kunna påbörja hjärt-lungräddning, säger Eva Lövbom.

Du registrerar en hjärtstartare hos Sveriges hjärtstartarregister på hjartstartarregistret.se

Fakta om Sms-livräddare
Alla som har kunskap i hjärt-lungräddning och är över 18 år kan ansluta sig till systemet genom att ladda ner appen Sms-livräddare och registrera sig.

Frivilliga livräddare kan larmas ut till drabbade över 8 år, i ärenden där larmoperatören bedömer det lämpligt.

Utlarmning kan ske mellan klockan 7 och 23. 

Läs mer på: Sms-livräddare (smslivraddare.se)

Fakta om Sveriges Hjärtstartarregister
Sveriges Hjärtstartarregister skapades 2009 och ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) med syftet att alla publika hjärtstartare utanför sjukvården ska registreras.

Vetenskapliga studier visar att om en strömstöt kan ges inom 3–5 minuter från hjärtstoppet, kan 50–70 procent överleva vid hjärtstopp. Tiden är den allra viktigaste faktorn för överlevnad. 

Mer information hittar du på hjartstartarregistret.se

Runt om på olika platser i Landskrona finns hjärtstartare utplacerade, exempelvis som här på Landskrona stadshus. På hjärtstartarregistrets hemsida (se ovan) kan du ser var hjärtstartare finns i Landskrona. Foto: Felix Persson.
Till arkivet