Vad sker i parken vid kyrka?

Gestaltningen av parken runt Sofia Albertina kyrka är inne på sluttampen.
Vad händer i parken vid kyrkan? Frågan har ställts av läsare i veckan. Vi kontaktade stadsmiljöchef Tora Broberg.

Under flera år har gestaltningen av området runt Sofia Albertina kyrka varit uppe till diskussion. Visionsskisser har tagits fram. Landskrona församling och staden har förhandlat. De boende på Falken varit oroliga för att gång- och cykelvägen utanför kvarteret skulle ersättas av biltrafik. Det fanns planer på en lekplats i parken.

Sedan invigningen av platsen framför kyrkan för fem år sedan har gångar och bänkar tillkommit i parken. De andra visionerna har uteblivit. Fram tills nu. De senaste veckorna har arbetet fortsatt och läsare har undrat vad som är på gång.

– Vi slutför det sista i arbetet med miljön kring kyrkan, där vi även haft dialog med Svenska kyrkan kring innehållet. Det kommer placeras en grupp med sittplatser omgärdat av en häck. Projektet slutförs i dagarna. Dock kommer häcken planteras i ett senare skede, meddelar Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona stad.

Utifrån denna visionsskiss arbetade Landskrona stad med området runt Sofia Albertina kyrka i samband med att platsen framför kyrkan invigdes 2018. Här syns bland annat en ny lekplats i parken samt en parkeringsplats längs med Drottninggatan. På visionsskissen syns en bil körande jämte kvarteret Falken. Planerna var långt gångna på en enkelriktad gata ner mot Hotel Öresund och GC-vägen förbereddes för en omvandling till biltrafik. Det blev istället en del nya stigar, bänkar och snart står en ny sittgrupp i en berså i parken.
Till arkivet