”Ingen anledning till oro”

I Landskrona svingar Lisa Flinth (L) ordförandeklubban i kommunfullmäktige. I regionen är det främst primärvårdsfrågor som upptar hennes tid som ordförande i primärvårdsnämnden.
I veckan skrev vi om sjukgymnasterna på Idrottskademottagningen och deras oro för en lagändring som skulle kunna få konsekvenser för privata vårdgivare. Idag gjuter regionpolitiker Lisa Flinth (L) olja på vågorna.

Lisa Flinth från Ven, är en av Region Skånes mest framträdande sjukvårdspolitiker. Vägen till Rådhus Skåne i Kristianstad kan Liberalen numera utantill då hon sitter som ordförande i primärvårdsnämnden men också är ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden.  Därtill kommer mötena i regionfullmäktige. Landskrona Direkt bad henne ge sin syn på framtiden för de sju oroliga sjukgymnasterna som driver Idrottskademottagningen i Landskrona och som befarar att deras klinik inte får finnas kvar om lagen som styr deras verksamhet ändras.

Fysioterapeuterna på Idrottsskademottagningen hänvisar till den promemoria som Regeringens utredare har tagit fram. Jag förstår deras oro, samtidigt är detta inte första gången frågan utreds, nu ska alla remissinstanser få bidra med klokskap innan det formuleras ett beslutsförslag som politiken ska ta ställning till. Skulle det bli fråga om någon form av förändring av lagstiftningen kommer själva förändringen ske flera år fram i tiden, svarar Lisa Flinth (L), ordförande i primärvårdsnämnden inom Region Skåne.

Bland annat har hälso- och sjukvårdsnämnden, där Lisa Flinth är ledamot, inkommit med ett elvasidigt remissvar på den aktuella promemorian.

–  Fysioterapeuterna är en viktig del av primärvården och självklart kommer Region Skåne se till så att det finns ett system på plats som säkrar skåningarnas tillgång till fysioterapi om det skulle bli så att nuvarande system förändras, säger Lisa Flinth och menar att på något sätt kommer  fysioterapeuterna att  integreras i ett regionalt system.

Jag ser inte att det finns någon egentlig anledning till oro

Lisa Flinth, ordförande i primärvårdsnämnden, Region Skåne.

Jag ser inte att det finns någon egentlig anledning till oro. Det nuvarande styret i Region Skåne ser positivt på privata utförare, inom primärvården är fördelningen mellan privat och offentlig huvudman 50/50. Som exempel kan nämnas att primärvårdsnämnden bara inom vårdval psykoterapi hanterar 259 privata vårdgivare.

Samtal pågår
Även om det slutgiltiga beslutet väntas tas först under andra halvan av 2024 och då i riksdagen så förs samtal med utförarna inom regionen redan idag.
– På regional nivå har vi en pågående dialog med branschföreträdare i frågan. Jag träffade dem så sent som i veckan och hade avstämning med dem igår – om än i en annan fråga. Jag uppfattar att det finns en konstruktiv dialog och goda förutsättningar för att få till en riktigt bra regional lösning för fysioterapeuterna om det skulle bli så att nuvarande lag ändras, avslutar Lisa Flinth.

Läs mer: Orosmoln över privata kliniker

Till arkivet