Tryggheten ökar i Karlslund

Tryggheten ökar i Karlslund visar polisens nya lägesbild. Foto: Oskar Fäldt.
UPPDATERAD 09.50. Polismyndigheten tar bort Karlslund i Landskrona från listan med riskområden. Orsaken till den förbättrade statusen är bland annat stadens satsningar i området och polisens olika insatser för att öka tryggheten, uppger Landskrona stad i ett pressmeddelande på fredagen.

Polismyndigheten gick i dag ut med listan över särskilt utsatta områden, riskområden och utsatta områden i Sverige. Karlslund i Landskrona går nu från riskområde till utsatt område, en förbättring enligt polisens gradering.

Från Victoriahem, ett av fastighetsbolagen i området, vill man även lyfta föreningarnas betydelse.
– Bakom det här positiva resultatet ligger ett långsiktigt samarbete mellan oss och andra fastighetsägare, lokala föreningar och kommunen. Sedan vi tog över fastigheterna på Silvergården för snart två år sedan har vi aktivt engagerat oss i den övergripande utvecklingen på Karlslund, säger Natali Stankovic, områdeschef för Victoriahem i Landskrona.

Det bosociala arbetet har varit grundläggande för att vända utvecklingen. Till exempel arrangerar Victoriahem regelbundet områdesdagar och håller trygghetsvandringar tillsammans med andra lokala aktörer för att identifiera otrygga platser och sätta in åtgärder som ökar säkerheten.

– Vi erbjuder även sommarjobb till skolungdomar och sponsrar idrottsföreningar, vilket bidrar till ökad gemenskap och tillit. Insatserna har nu gett ett mycket glädjande avtryck, säger Edin Zametica, bosocial utvecklare hos Victoriahem.

Ett rent och prydligt bostadsområde ökar känslan av trygghet. För att hålla Silvergården i gott skick, har Victoriahem bland annat gett sin städentreprenör i uppdrag att sanera klotter löpande. Två miljövärdar har anställts med ansvar för områdets allmänna ytor.

En av dem är vår hyresgäst, och den andra bor i vårt närområde. Genom att anställa våra hyresgäster skapar vi förtroende och kan lättare kommunicera vikten av att undvika nedskräpning och vikten av sopsortering, säger Edin Zametica.

Victoriahem arbetar med ett helhetsperspektiv på trygghetsskapandet. Kameror har installerats på samtliga vindar och en del byggnader. Ett stort arbete pågår för att byta ut all belysning i allmänna utrymmen och utanför entréer. Och en förvaltningskoordinator har anställts för att förbättra informationen till hyresgästerna.

Victoriahems hyresgäster känner sig också tryggare på Karlslund. Det visar en stor kundundersökning som bostadsbolaget skickade ut tidigt i somras via företaget AktivBo. 63 procent svarade att de känner sig trygga i området under kvällar och nätter. Det är fortfarande en låg nivå, men det är en ökning på över 13 procentenheter sedan 2022.

Att våra hyresgäster känner att det har blivit en skillnad i deras bostadsområde är fantastiskt. Vårt mål är att fler boende ska engagera sig i sitt närområde och fortsätta utveckla det i rätt riktning, säger Natali Stankovic, områdeschef för Victoriahem Landskrona.

Även på bostadsbolaget Landskronahem, vilka ägs av Landskrona stad, har man arbetat strukturerat för att öka tryggheten i Karlslund.
Som vd för Landskronahem är jag stolt över de framsteg som vi tillsammans med Landskrona stad har uppnått i Karlslund. Vi har med en strukturerad och målmedveten strategi i grunden förändrat området fysiskt genom att vi bland annat öppnat upp gårdar och gator, moderniserat våra hus, trygghetscertifierat byggnader samt vidtagit åtgärder som aktivt motverkar kriminella nätverk. Vårt framgångsrika samarbete med polisen och andra samarbetspartners har varit avgörande för att öka tryggheten. Även om mycket har åstadkommits, är vårt arbete långt ifrån över. Vårt gemensamma mål är att helt ta bort Karlslund från listan över utsatta områden, säger Mikael Forsberg, vd för Landskronahem.

Politiken är förstås nöjda med att arbetet i området nu ger positiva utslag.
Det trygghetsarbete som polisen, fastighetsägarna och staden har drivit under många år ger nu resultat. Och vi är inte färdiga. Det byggs nya bostäder i Karlslund, och vi förnyar och förbättrar idrottsområdet. Allt detta bidrar till ökad trygghet och att skapa en attraktiv stadsdel, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Även statistik från polisens lokala trygghetsmätningar visar på en positiv utveckling i området. Andelen som känner sig otrygga ute ensam på kvällen har exempelvis minskat från 47 procent år 2016 till 30 procent i år. Rent av snäppet bättre än Victoriahems egen mätning. Andelen som har utsatts för mängdbrott har minskat från 27 till 15 procent under samma period.
Orsaken till den förbättrade statusen är flera, men innefattar bland annat stadens satsningar i området men även Polismyndighetens olika insatser mot det grova våldet, narkotikahandel och annan kriminalitet, avslutar tillförordnade lokalpolischefen Elouise Svensson i Landskrona.

Läs mer: Polisens nationella lägesbild över utsatta områden

Till arkivet