Konsensus kring detaljplanen för Skeppsbrokajen

Den öppna kvartersstrukturen med grönskande gårdar mellan husen skapar fina utblickar för både ny och befintlig bebyggelse. Samtidigt synliggörs den kulturhistoriskt värdefulla fasadlinjen med dess unika byggnader längs Lilla Strandgatan. Bilden visar det tidiga idéförslaget som sedan har bearbetats under planprocessen. Bild: Jais Arkitekter
Total politisk enighet var det i gårkväll då samtliga partier i stadsbyggnadsnämnden ställde sig bakom förslaget till ny detaljplan för Skeppsbrokajen.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet