Håkan Karlsson är årets Nell Walden-stipendiat

Dag 294/365. En hjälpande hand. Foto: Håkan Karlsson.
Det finns ett bestående värde i att någon medvetet fotograferar sin omgivning. Sin stad. Fotografier som med tiden blir ovärderliga tidsdokument, personliga dokument som hjälper oss att förstå samtiden, och hur vi kommer att se på vår gemensamma historia. Vad skulle Paris vara utan Brassaïs nattskildringar i boken ”Paris de Nuit”. Och hur skulle vi se på New Yorks gator utan Diane Arbus närvarande gestaltning.

I Landskrona har vi förmånen att skarpa fotografer bott och verkat i staden. Ta exempelvis Borg Mesch, med ateljé i hörnet Prästgatan-Fiskargränden, och kanske mest uppmärksammad för sin dokumentation av uppförandet av Malmbanan (väl presenterat i den praktfulla boken ”Fjällvråken”). Men Mesch är också fotografen som 1899 klättrar upp i skorstenen till Landskrona Sockerfabrik och tar de fotografier som han ska montera ihop till en magnifik och omtalad panorama över staden. En annan betydande fotograf är givetvis landskronasonen Ralph Nykvist, som kan betraktas som en av Sveriges mest namnkunniga gatufotografer, dagsaktuell med en stor retrospektiv utställning på Dunkers i Helsingborg. Nykvist är sannolikt också den fotograf som först tog bilden av Landskrona ut i världen.

Idag kan vi föra in ett nytt namn till denna skara: Håkan Karlsson, redaktör och journalist på den här nättidningen, som med sin kamera medvetet och tålmodigt under flera års tid tagit porträtt av kända och mindre kända landskronabor, under den högst lokaldialektala vinjetten ”261 Huen”. Och under parollen ”En dag i taget” har han metodiskt och närmast nitiskt dagligen betraktat och fångat situationer som blivande tidsdokument. En trovärdig fotograf bör inte enbart rakt skildra det uppenbart synliga och tillgängliga, man måste göra motiven till sina, och vara vaksam för det oväntade. Ett typexempel är Karlssons fotografi av de båda rullstolsburna landskroniterna som korsar utfarten från City Gross parkering. En bild med undertoner av den kämpande och desperata människan men också varm humor och det fabulösa i vardagens estrad. Ett sympatiskt fotografi om hjälpsamhet och kamratskap … som en blygsam spegelbild av upphovsmannen själv. Och precis som att konstnären och skribenten Nell Walden drev Der Sturms galleri, driver Karlsson galleri Direkt, och sällan har någon varit en så värdig Nell Walden-stipendiat som Håkan Karlsson. Hans fotografier hjälper oss att förstå vår tid och hur vi kommer att se på stadens historia.

Thomas H Johnsson

Eftersom Håkan Karlsson står bakom Landskrona Direkt har vi bett Thomas H Johnsson skriva artikeln om årets Nell Walden-stipendiat.

Köpenhamn är en stad som likt Landskrona ligger Håkan Karlsson varmt om hjärtat. Det går naturligtvis att kombinera. Foto: Annika Vedlund,
Till arkivet