DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

En säker och hög avkastning – satsa på skolan

Bo Gunnehill kommer med ett konkret förslag för att minska nyrekryteringen av unga människor in i kriminell verksamhet.
På tvärs emot all forskning och all verklig kunskap tävlar partier i valrörelsen på ett märkligt sätt om att kunna leverera värsta tänkbara förslag om straffskärpning för unga kriminella.

Kostnaderna för fängelser har redan skjutit i höjden, något som aldrig ifrågasätts av de som brukar tala om vikten av försiktighet med skattebetalarnas pengar. Personalbrist råder inom kriminalvården och tvingar de anställda att anstränga sig till bristningsgränsen.

 Vi vet att den huvudsakliga orsaken till ungas kriminalitet finns att söka i samhällets bristande ansvarstagande för det uppväxande släktet. Minst lika mycket pengar som går till utökade fängelseår skulle självklart kunna gå till skola och förskola. Institutioner som under decennier tillförts alldeles för lite resurser och därför fått farligt stora brister. Barns behov blir helt enkelt inte längre tillgodosedda. Pengar måste nu till för att anställa fler lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, resurspedagoger med flera. Värst är det i så kallade utsatta områden där barnen helt enkelt blir försummade. Allt motiverat av bristen på pengar när det i verkligheten handlar om politiska prioriteringar.

Vi har ett gemensamt ansvar för alla våra barn. Självklart också för de med rötter i andra länder och kulturer, där vi ofta finner barn med särskilda begåvningar och erfarenheter. Barnen är vår framtid. Att inte satsa på dem är även sett ur ett snävt egoistiskt perspektiv mycket farligt. Som att inte sköta om sin egen hälsa. Vi behöver deras kreativitet och energi inom områden vi alla är beroende av. Låt inte deras goda inneboende egenskaper få hamna i kriminella nätverk. Ofta det enda ställe där de känner sig sedda, eftertraktade och med möjlighet till egen försörjning, men med en ständigt närvarande otrygghet, oro för att råka illa ut samt ofta ett alldeles för kort liv.

I det goda samhället, det socialdemokratin eftersträvar, råder omtanke, samarbete och lika förutsättningar för alla.  Där finns inga oönskade barn i utanförskap

Förra året gjorde Landskrona stad ett överskott på 451 miljoner kronor samtidigt som nämnderna fick göra besparingar. En kommun är till för sina medborgares behov. Inte för att likt ett aktiebolag gå med vinst, vilket styrande politiker tydligen fått för sig. Vår allra lägsta målsättning beträffande skolan måste vara att samtliga barn får godkända betyg och därmed tillträde till gymnasiet. Så är det inte idag.

Att målmedvetet satsa på skolan är en insats med potential att utjämna barns livschanser. Därmed även ett mycket konkret sätt att motverka nyrekryteringen av unga människor in i kriminell verksamhet.

Bo Gunnehill
Socialdemokrater för tro och solidaritet i Landskrona

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet