S vill se fler platser på nattförskola

Lilla Dag & Natt ska få nya lokaler. Dessa är dock inte tillräckliga anser S. Foto: Kampus Production.
Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan att bevilja igångsättningstillstånd för ombyggnation av förre detta Selma Lagerlövsgymnasiet till en förskola för 140 barn dagtid och en verksamhet för 20 barn under kvällar, nätter och helger. Nattplatserna räcker inte anser Socialdemokraterna.

Den nya förskolans lokaler ersätter bland annat nuvarande lokaler belägna på Gjörloffsgatan med förskoleverksamhet för kvälls, natt, och helgverksamhet på Lilla Dag & Natt.
Politiken var enig kring omvandlingen av lokalerna samt flytten av Lilla Dag & Natt.
– Vi är glada att vi gör den här investeringen för våra barn samt pedagoger genom att underlätta deras arbete i nya och fräscha lokaler, säger Fatmir Azemi (S), kommunalråd som dock lämnade in ett yttrande i samband med beslutet
– Eftersom staden växer ständigt med nya företagsetableringar anser vi socialdemokrater att 20 platser för barn under kvällar, nätter och helger är alldeles för lite. I samband med investeringar på denna nya förskola borde vi planera redan i tidigt skede att utöka platser då vi ser att behovet kommer att vara större är dem 20 platserna vi planerar att erbjuda idag,
understryker han och avslutar med att alla inte arbetar 9-5.
Ingen ska behöva stå i kö och vara orolig för sitt barn, om man har ett skiftarbete. Det ska finnas en plats för alla barn vars föräldrar arbetar obekväma tider.

Till arkivet