Wänskapsbröderna firar 80 år

Kansler Sten Andersen, med fru Christina Andersen till vänster. samt Ceremonimästare Sven Haraldsson med fru Bibbi Haraldsson till höger är redo att fira ordenssällskapets 80 år.

Wänskapsbröderna i Landskrona fyller 80 år som ordenssällskap.
Det firar man den 7 maj med högtidsloge i Sofia Albertina som efterföljs med bankett och högtidsmåltid på Hotell Öresund.

– Bröder och damer från andra loger i Sverige är inbjudna. Vi kommer att bli cirka 100 gäster både i kyrkan och på hotellet, berättar förste ordförande mästare, Per-Olof Olsson.

Firandet börjar med klockspel från Sofia Albertina kyrka 15:30.
– Vi hoppas på fint väder, så vi kan lyssna på detta i solsken. Sedan blir det intåg i kyrkan.

I kyrkan följer ett digert program, med ordenssällskapets ritualer samt sång och musik från kantor Peter Svensson och sopran Marie Rosenqvist.
– Kyrkoherde Eva-Lotta Grantén, kommer också att ge oss några visdomsord. Efter detta är det uttåg med högtidsmåltid och dans på Hotell Öresund, säger Per-Olof Olsson.

Lite rolig kuriosa i sammanhanget är att Wänskapsbröderna i Landskrona startade den 10 maj 1942 på Stadshotellet i Landskrona, det som idag motsvaras av nuvarande Hotell Öresund. Årsavgiften på den tiden var 12 kronor.
– Även då var det en orolig värld runt omkring oss, säger Per-Olof Olsson och reciterar ur ett protokoll från ett de första styrelsemötena 1942.
”Vi leva för närvarande i en orolig värld med krigets alla fruktansvärda fasor inpå våra gränser. Detta hemska skådespel talar huru ovänskap och habegär kan diktera människors handlingar. Med detta i ögonen skola vi aldrig förtröttas i vårt arbete för vänskapens o folkförbrödringens utbredning.”

– Ord som klingar starkt och som i allra högsta grad är aktuella idag.

Lite fakta om Wänskapsbröderna.
Ordenssällskapet i Landskrona, heter Gustaf Adolf och har cirka 35 medlemmar.
Möten hålls en gång per månad, på Siriuslokalen i Landskrona.
Ordenssällskapet har även bildat en Afasifond till hjälp och forskning inom detta område.
Samvaron idag bygger på gamla traditioner.
Detta åskådliggöres genom invigningar och ceremonier, vilka får upplevas i nio grader i vänskaplig brödragemenskap.
Varje grad bygger på vissa överraskningsmoment, och måste därför hållas hemliga för utomstående.
Varje sammankomst avslutas med en måltid som är inriktad på kamratlig samvaro.

Till arkivet