Nytt toppnamn i MP redo för kursändring

Jesper Olsson,27, toppar Miljöpartiets valsedel till kommunfullmäktige. Foto: Privat.
Med ett nytt toppnamn på valsedeln öppnar Miljöpartiet i Landskrona upp för samarbete utanför Treklövern.

Miljöpartiet Landskrona har antagit sin lista till kommunfullmäktige och Jesper Olsson, 27, är partiets förstanamn till fullmäktige. Andranamn är Angelika Andersson 71, med Elvir Mesanovic 38 som nummer tre. 
Valet innebär på vissa sätt en kursändring för partiet lokalt, både vad gäller innehållet i politiken och vem man kan tänka sig att samarbeta med efter valet. Miljöpartiet Landskrona öppnar nu dörren för samarbete vänsterut. 
– Ingen av oss i toppen på listan var med när treklövern bildades, vi vill ingå vårt eget avtal så att säga. Vi kan tänka oss ett fortsatt Treklöversamarbete, men är också öppna för förslag från S och V. Det som spelar roll för oss är att vi får en bra plattform att driva vår politik, säger Jesper Olsson. 

Med en ny toppkandidat kommer nya frågor i fokus för partiet. Miljöpartiet vill ge Landskronaborna större möjligheter att påverka även mellan valen. En del kommuner, däribland Nässjö, har gjort försök med ”medborgarbudget”, där människor ges möjlighet att vara med och påverka investeringar i sin närmiljö. Något partiet vill se även i Landskrona. 

Partiet ser också ett behov av att satsa på yrkesutbildningar med digital profil för att stärka den lokala arbetsmarknaden. 

– Det är otroligt viktigt att vi erbjuder möjlighet att utbilda sig till bristyrken. Det är tydligt för de flesta bedömare att den digitala delen av ekonomin växer explosionsartat. Här finns potential till ett snabbspår till bra jobb för fler i Landskrona, säger Jesper Olsson.  

Slutligen kommer även klimatfrågan ges högre prioritet vid en förhandling efter valet. 

Listan i sin helhet: 
1, Jesper Olsson. 
2. Angelica Andersson, 
3. Elvir Mesanovic, 
4. Sanela Cizmovic 
5. Robin Theander, 
6. Ingrid Thörnblad Persson. 
7. Julia Olsson,  
8. Gerrit Hoogendoorn. 
9. Marie Hultquist. 
10. Abdulfatah Abdi. 
11. Lisbeth Stuart

Till arkivet