Företagspark drar ut på tiden

Den slottslika fastigheten ägs sedan fem år tillbaka av ett av Landskrona stads bolag. Än saknas en ny detaljplan för området. Dock diskuteras det nu även bostäder på området som från början sades skulle bli en företagspark.
Inbromsningen har varit tydlig. Initialt talades det om att de första förtagen i Hilleshögs Företagspark skulle flytta in 2018/2019. Omgående skulle en detaljplan tas fram. Någon sådan har ännu inte synts till och frågan är vad Landskrona stad tänker göra med den parklika miljön och de spännande fastigheterna granne med Säbyholms Montessoriskola.

Det har snart gått fem år sedan Landskrona stad köpte mark och lokaler samt  utförde en del åtgärder vid Säbyholmsvägen i norra Landskrona för sammanlagt 24 miljoner kronor.  Kommunen skapade i samband med detta ett aktiebolag, Hilleshögs Företagspark AB, vilka skulle förvalta och utveckla fastigheterna samt planera för skapandet av en företagspark för ett flertal mindre tjänsteföretag. Ännu har ingen detaljplan tagits fram och utifrån sett har inget skett mer än möjligen då, som grannarna uttryckt det, att koppartjuvar varit i farten på området.

I somras frågade Landskrona Direkt, Christian Alexandersson, dåvarande VD för Hilleshögs Företagspark AB om hur planerna på en företagspark i området fortskred.

Någon konkret information om läget på planläggning och genomförande fanns då inte.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg som sitter med i bolaget som ledamot sa vid köpet att det skulle ”täcka ytterligare ett behov i staden, nämligen ett område som passar 2000-talets näringsliv med kunskapsintensiva tjänsteföretag”.

Frågan är var bollen ligger idag.

– Syftet med hela projektet är att på sikt binda samman Norra Borstahusen och Karlslund, säger han idag,

– Just nu är vi inne i de sista etapperna av Norra Borstahusen med utbyggnad av infrastruktur och försäljning av mark för nya bostadsmöjligheter.

När det gäller Karlslund är det ett stort och omfattande planeringsarbete som nu pågår. Dels för sportområdet och dels för angränsande projekt inom stadsdelen med inriktning på bostäder, säger Torkild Strandberg och poängterar att staden nu prioriterar sina insatser och resurser hit.

När det gäller Säbyholm kommer en första detaljplan kunna komma ut på samråd under 2022. Innehållet i området är flexibelt och kommer att innehålla både verksamheter och bostäder. Denna fördelning ses just nu över. Detta är ett sätt att kunna möta marknadens behov vid varje givet tillfälle.

Arbetet är uppstartat, innehåll håller på att ses över och tillhörande utredningar sammanställs till detaljplanen, säger stadsbyggnadschef Johan Nilsson som likt kommunstyrelsens ordförande förklarar att resurser har prioriterats om för att driva fram stadens projekt inom Norra Borstahusen och Karlslund.

Läs mer
Kommunen köper slott och mark

Farthinder i vägen för en företagspark.
Många hade säkert kunna tänka sig att bo i den vackra parkmiljön.
Vad är målet med den gamla restaurangen och personalmatsalen?
Bakom ”slottet” finns denna tidigare kontorslänga.


Till arkivet