Annons

Stadsdirektören säger upp samverkansavtal

Landskronas stadsdirektör Carina Leffler säger upp samverkansavtalet som kommunen har med de flesta fackförbunden som staden har med att göra.

Stadsdirektör Carina Leffler kommer idag att säga upp stadens samverkansavtal. Detta meddelade hon de anslutna fackförbunden i ett mejl på måndagskvällen. Därmed kommer förhandlingar att få göras enligt MBL, något som i sig är mer tidskrävande.

Annons
 

Det händer att fackförbund säger upp samverkansavtal med omedelbar verkan när det skaver i samarbetet. Tvärtom är dock ovanligare men det är just vad som sker från och med idag i Landskrona.
”Detta görs för att skapa tydligare struktur i relation till arbetsrättsliga frågor i staden, men också för att skapa större delaktighet och samverkan nära verksamheten, ute på arbetsplatserna”, skriver Carina Leffler i en bilaga till uppsägningen av samverkansavtalet. Det är stadsdirektören själv som undertecknar uppsägningen samtidigt som samtliga förvaltningschefer ställer sig ”fullt bakom beslutet”.
Noterbart är att samverkansavtalet tecknades så sent som i augusti 2020.

Det har knakat i fogarna på sistone när det gäller medbestämmanderätten. Nyligen erhöll det största fackförbundet, Kommunal, ett skadestånd från Landskrona stad på 80 000 kronor efter brott mot lagen om medbestämmande i arbetslivet.
–  Det är som sagt inte första gången det ageras på ett sätt som inte följer spelreglerna. Vi kände att det nu var dags att sätta ner foten, sa man från Kommunals lokalavdelning i Landskrona i slutet av oktober.

Innan dess hade känslorna svallat i ett ärende som rörde HR-chefen som tillsatt en tidigare arbetskamrat utan att vare sig utannonsera tjänsten eller meddela facken. Då talades det om att några av fackförbunden övervägde att lämna samverkansavtalet. Nu väljer istället kommunledningen att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Att det inte varit gnisselfritt medger Carina Leffler som i bilagan skriver att avtalet har den senaste tiden varit föremål för flera konflikter och varierande tolkningar mellan parterna.
– Frågor har tenderat att vandra uppåt i en hierarkisk struktur istället för att hanteras nära verksamheten där de hör hemma. Alla fackförbund är inte heller anslutna, vilket skapat dubbelarbete och ytterligare risk för otydlighet, skriver hon i bilagan.

Då avtalet har en uppsägningstid på tre månader innebär det att från och med den 23 februari 2022 kommer Naturvetarna, Vårdförbundet, Svenska Skolledarförbundet Sveriges Arkitekter, Akademikerförbundet, Sveriges Ingenjörer, Psykologförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Kommunal att få MBL-förhandla vid varje viktig förändring så som chefstillsättning, omorganisation, start av större projekt, ombyggnad och lokalfrågor, administrativa rutiner, arbetstider, lönerevisoner med mera.

Läs mer: “Lokalt samverkansavtal skapat otydlighet”

En kommentar till "Stadsdirektören säger upp samverkansavtal"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | “Lokalt samverkansavtal skapat otydlighet”

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser