Annons

“Lokalt samverkansavtal skapat otydlighet”

Stadsdirektör Carina Leffler sade på måndagskvällen upp samverkansavtalet som Landskrona stad har med elva fackförbund. För Landskrona Direkt berättar hon varför detta gjordes.

Som vi  tidigare idag berättat har stadsdirektör Carina Leffler sagt upp det samverkansavtal som Landskrona stad haft med elva fackförbund. Stadsdirektören anser tillsammans med sina förvaltningschefer att MBL ger ett tydligare ramverk än samverkansavtalet och att det är vad Landskrona behöver i dagsläget.

Annons
 

Landskrona Direkt har varit i kontakt med några av fackförbunden. Ett antal har har under förmiddagen träffats för att dryfta det uppkomna läget. Andra är tagna på sängen. Ingen av de kontaktade arbetstagarorganisationerna vill idag kommentera läget. “Vi måste ta detta centralt först”, säger en representant.  Vi ställde en knippe frågor till stadsdirektör Carina Leffler med anledning av situationen. 

Ska avtalet omförhandlas eller ska det framöver endast MBL-förhandlas? 
– Avtalet är uppsagt och vi kommer därmed att ha MBL-lagstiftningen som grund för vår samverkan med facken när avtalstiden löpt ut i slutet av februari.

Samverkansavtalet som nu funnits har inte mer än ett år på nacken. Vad är problemet med det?
– Samverkansavtalet reviderades för ett år sedan med goda intentioner. Alla förbund skrev inte på och det fanns tidigt kritik från både fackligt håll och ute i organisationen kring själva avtalet och förväntningarna på det. Samverkansavtal skrivs lokalt och sällan av jurister. De är till sin natur otydligare än lagar som är väl beprövade och har tydlig praxis.

– Sedan sammanföll implementeringen av avtalet med centraliseringen av HR-organisationen, vilket så här i efterhand inte har varit bra. De har haft ett stort fokus på att få avdelningen att fungera enligt det nya uppdrag de har.

Vad är syftet att du som arbetsgivare säger upp avtalet?
– Anledningen är att staden vill skapa en tydligare struktur i de arbetsrättsliga frågorna, men också för att skapa större delaktighet och samverkan ute i verksamheterna.

– Ur ett arbetsgivarperspektiv har ett lokalt samverkansavtal skapat otydlighet om formalia istället för att frågorna i samverkansform, framförallt på förvaltningsövergripande och central nivå, har handlat om medbestämmande i arbetet med stadens utveckling.

Blir det inte betydligt mycket omständligare, tidsödande och dyrare nu när allt måste MBL-förhandlas?
– Vi tror att det tvärtom kommer bli mycket tydligare och effektivare. Vi kommer att kalla facken till MBL-förhandlingar i frågor som tidigare delvis hanterats i samverkan. Men i och med att vi inte kommer att ha samverkansavtalet blir det nu tydligare kring vad som är information §19 och vad som är förhandling §11 enligt MBL och vilken roll och ansvar respektive part har.

Vi har hört talas om att fackförbund sagt upp avtal när det funnits stora meningsskiljaktigheter men aldrig tvärtom. Vet du om andra kommuner gjort något liknande tidigare?
– Vi vet att åtminstone Örkelljunga kommun sagt upp sitt samverkansavtal. De samverkar med stöd av MBL sen den 1 oktober 2020 och har i uppgift till oss uppgett att det varit positivt för arbetet hos dem.

Är ni på kollisionskurs med facken?
– Anledningen till att vi säger upp avtalet är att vi inte tycker att det fungerar eftersom det skapat otydlighet om formalia istället för att fokusera på sakfrågorna. Samverkan och delaktighet är i sig något bra som både arbetsgivare och fack strävar efter. Men just nu behöver vi en tydlig struktur och tydliga roller. Detta ger MBL på ett helt annat sätt än ett lokalt skrivet samverkansavtal.

Finns det något i fackens förhandlingsstrategi i samverkansgruppen som du motsätter dig?
– Nej, däremot har situationen blivit ohållbar på grund av otydligheterna som det reviderade samverkansavtalet skapat. Med endast MBL som grund blir roller, ansvar och nivå på frågorna enklare och tydligare att förhålla sig till för alla.

Vi har tidigare noterat att HR-chefen anställde en person utan att förhandla det fackligt. Detsamma gjordes när en förvaltningschef nyligen anställdes. Hur står det till med MBL-kunskaperna?
– Både fack och chefer kommer att få stöd i att hålla sig till MBL. Vi kommer att använda tiden fram till årsskiftet för att ta fram riktlinjer, stöd och vid behov utbildning. Vi kommer också att kalla till partsgemensamma träffar med fack och chefer i staden för att gå igenom vad som blir annorlunda framöver.

Har det varit ett konfliktfyllt år med samverkansavtalet? 
– Det har varit ett tidsödande och något rörigt år. MBL ger tydligare stöd för roller, ansvar och struktur än ett lokalt tecknat samverkansavtal. Framöver kommer vi kunna lägga energi på sakfrågorna i större utsträckning än idag.

Har staden under det senaste året fått betala fler böter än de 80 000 kronorna som kommunal fick i skadestånd?
– Nej.

Läs mer: 
Stadsdirektören säger upp samverkansavtal

En kommentar till "“Lokalt samverkansavtal skapat otydlighet”"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Stadsdirektören säger upp samverkansavtal

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser