Nytt kvarter anläggs på kyrkogården

Landskrona församling har fått Länsstyrelsen tillåttelse 14 nya rader för muslimsk begravning
Landskrona församling har fått Länsstyrelsen tillåtelse att anlägga  14 nya rader för muslimsk begravning i ett nytt kvarter på Landskrona kyrkogård. Foto: Mathilda Simonsson-Torstensson.

Vi noterar att det i veckan påbörjas arbete med att anlägga det nya kvarteret 89 på Landskrona kyrkogård. Kvarteret ligger i anslutning till den nuvarande kvarter 88 vid Löpargatan och kommer att vara en förlängning av de muslimska kvarteren som redan existerar idag.

Arbetet med att anlägga det nya kvarteret uppskattas pågå under 2022 med ett färdigställande av gravrader redan under februari 2022. För att platsen ska bli tillgänglig för gravplatser kommer två lindar och ett kastanjeträd att avverkas. Fyra nya träd samt perenner kommer att planteras i stället i kvarteret. 

Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsverksamheten i nästan hela Sverige (förutom i Stockholms och Tranås kommun). För att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten tas en begravningsavgift ut som betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Till arkivet