Plastjakten i full fart

Ett 50-tal klasser i Landskrona och Svalöv plockar i veckorna plast runt sina skolor. Allt för att undvika att dessa hamnar i naturen och som mikroplaster i våra hav. En stor eloge till dessa!
78 klasser i Landskrona och Svalöv plockar i veckorna plast runt sina skolor. Allt för att undvika att dessa hamnar i naturen och som mikroplaster i våra hav. En stor eloge till dessa!

För femte året i rad är elever i Landskrona och Svalöv nu i full gång med att jaga och samla in plast i skolans närmiljö. Totalt deltar drygt 1 800 elever från 78 klasser på 10 skolor.

Plastjakten pågår under veckorna 41-43 och går alltså snart in på sin sista vecka. För varje klass som deltar bidrar LSR med 1 000 kronor till att rensa världshaven på plast. En viktig uppgift, för i haven hamnar varje år runt 10 miljoner ton av den plast vi människor använder.
– Jakten på onödig plast och plast som skräpar ner pågår både internationellt och nationellt. Genom Plastjakten uppnår vi mindre skräp i naturen och ger oss samtidigt möjlighet att prata om avfall, återvinning och hållbarhet. Både elever och pedagoger gör en hjälteinsats för miljön här, säger LSR:s VD Robert Svensson.

Diplom till alla klasser
Medan jakten pågår ställer LSR ut speciella kärl med dekaler som visar vad eleverna ska lägga där. De får också utrustning att jaga med, som påsar och handskar. LSR producerar även en affisch för skolan som berättar att den deltar i Plastjakten. Alla klasser som är med får också ett diplom som anger hur mycket klassen samlat in.

Pengar till hav utan plast
Hela beloppet som LSR anslår till klasserna som plockar plast går till The Ocean Cleanup, theoceancleanup.com. Den organisationen har som mål att få bort 90 procent av plasten i oceanerna. Eleverna i Landskrona och Svalöv bidrar alltså nu till att minska plasten både i närmiljön och i de stora oceanerna.

Till arkivet