Slöjdlärare finalister till Guldäpplet

Karolin Wagner, slöjdlärare, PeterSvenskolan Landskrona och en av tre finalister till Lärarpriset Guldäpplet 2021. Foto: Ola Wagner
Karolin Wagner, slöjdlärare, PeterSvenskolan Landskrona och en av tre finalister till Lärarpriset Guldäpplet 2021.
Foto: Ola Wagner

Ett hundratal lärare har nominerats till 20-årsjubilerande lärarpriset Guldäpplet. Bland dessa har juryn utsett årets tre finalister, som presenterades i samband med ett digitalt event på tisdagen. En av finalisterna är Karolin Wagner, slöjdlärare på PeterSvenskolan  i Landskrona.

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
– Årets finalister är tre lärare som bryter ny mark och utvidgar professionens gränser. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisning och lärande och samtidigt bidra till utvecklingen av hela skolan. De visar också mycket konkret på hur de med användning av digitala arbetsformer på ett innovativt sätt kan ge alla sina elever, oavsett förutsättningar, möjlighet att lyckas, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldäpplets jury.

Karolin Wagner, slöjdlärare, PeterSvenskolan Landskrona, är en av tre finalister till lärarpriset Guldäpplet. Karolin Wagner möter eleverna i deras vardag, hittar deras intresse och bygger vidare på detta när hon skapar uppgifter som eleverna arbetar med i slöjden. Att arbeta digitalt med eleverna blir naturligt för henne, undervisningen blir mer varierad och hon möter eleverna i deras element. De digitala hjälpmedlen bidrar till att fler elever når målen och kan visa sina arbetsresultat på olika sätt. Ämnesövergripande samarbeten med kollegorna ger eleverna en helhetssyn och insikt i att ämnena i skolan hör ihop, även i livet och samhället utanför skolan. Karolin Wagner inspirerar kollegor i när och fjärran att arbeta både digitalt och ämnesövergripande.

Övriga finalister är en speciallärare i  Jönköping samt en lärare  Leksand.  Den slutliga vinnaren av lärarpriset Guldäpplet 2021 presenteras torsdagen den 28 oktober på Guldäpplets dag, i Stockholm, och on-line. Då kommer också samtliga tre finalister att presentera sitt arbete i dialog med forskare.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. 

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Till arkivet