Fler företag vill etablera sig på utbyggt Kronan

Här planerar Landskrona stad att Företagsparken Kronan ska växa. Foto: Google maps
Här planerar Landskrona stad att Företagsparken Kronan ska växa.
Foto: Google maps

Det är praktiskt taget fullt på Företagsparken Kronan öster om motorvägsavfarten Landskrona Södra. Allt fler företag visar dock intresse för att etablera sig i området och därför har stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om att ge ett positivt planbesked för fastigheterna Örja 34:1 och del av Tofta 34:1.

Området som berörs ligger öster om Kronan idag. Sökande är Örja Lantbruks AB och de önskar att pröva möjligheterna att detaljplanera området för kontor, logistik och handel.
– Vi har ett extremt tryck från näringslivet och därför vill vi undersöka möjligheterna att expandera österut på området som idag består av åkermark, säger Johan Nilsson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona stad.
– Stadsbyggnadsförvaltningen för dialog med ett flertal företag som visat intresse av att etablera sig på Kronans företagsområde. Vi vill helt enkelt möta efterfrågan.

Vilka företag som Johan Nilsson syftar till vill han inte avslöja.
– Jag kan tyvärr inte berätta vilka företag som för dialog med staden avseende nyetablering förrän det ligger klart för beslut.

Till arkivet