Annons

M-förslag: Skapa en bussringlinje i Häljarp

Runt Borstahusen bildar linje 4 och 5 något av en ringlinje. Något som snart får ses över då stadsdelen växer rejält norrut. Häljarp ligger ungefär 3,5 km från stadsbusslinjen Borstahusen – Rustabutiken.
– Det är alltså en liten sak att förlänga linjen, anser man från Landskronamoderaternas sida som gärna ser att staden under tre år betalar för en ringlinje genom Häljarp.

Häljarp är tillsammans med Borsthusen den delen av kommunen som växt mest under de senaste åren. Det är framför allt i de södra och västra delarna som Häljarp vuxit och idag bor mer än 3 600 invånare i samhället. Trots utbyggnaderna har inte kollektivtrafiken följt med i samma utveckling och stora delar av Häljarp saknar helt tillgång till busstrafik.
– Det finns visserligen en tågstation på orten, men den ligger flera kilometer från de nya bostadsområdena, säger kommunalråd Torbjörn Brorsson (M) som tillsammans med partikollegorna Peder Alberoth och Björn O. Persson nu drar en lans för förbättrad kollektivtrafik till Häljarp.

Annons
 

– Kollektivtrafiken i våra byar och speciellt i Häljarp har engagerat många under flera år. Byn är komplex utifrån att stationen ligger i ena delen, medan villorna finns i andra delar av Häljarp, säger Torbjörn Brorsson.

Nu vill Moderaterna att man under tre år gör en försöksverksamhet med en ringlinje genom Häljarp.
– Vi hoppas kunna få igenom ett förslag som går ut på att man tillsammans med Skånetrafiken tar tag i frågan och undersöker vilka möjligheter det finns. Samtidigt som fler får möjlighet att åka buss, så gör vi en insats för vår miljö, menar  kommunalrådet.

Idag passerar bussen genom Häljarp på den trafikerade Landskronavägen.
– Vi ser en möjlighet att bussen skulle kunna köra en ringlinje genom Häljarp, där man då öppnar upp för en sträckning väster om Landskronavägen. På så vis når bussen fler bostadsområden, och
förhoppningsvis nya resenärer,  säger Häljarpsbon och f.d. tekniska nämndes ordförande Björn O. Persson.

Moderaterna redogör för flera positiva effekter av förslaget. Utöver den självklara miljövinsten menar man att förslaget avlastar den hårt trafikerade E6:an. Med ökad turtäthet skulle rent av Landskrona centrum stärkas.

Ansvaret för kollektivtrafiken ligger på Skånetrafiken och Region Skåne, men idag är Skånetrafiken den delen av regionen som går med störst underskott och det kommer att bli svårt att få igenom nya satsningar.
– Vi måste ändå försöka få regionen att förstå värdet av att testa nya dragningar av bussar genom Häljarp. Säger man nej till detta så föreslår Moderaterna i Landskrona att man gör som i exempelvis Ängelholm och Höganäs, där kommunen köper till extra kollektivtrafik. Visst är det så att man då överger ståndpunkten om att det är Skånetrafikens ansvar, men redan i dag är vi som kommun inne och berör frågor som egentligen är någon annans ansvar, som exempelvis att anställa väktare för att skapa trygghet, och det finns lokala arbetsmarknadsfrågor som borde ligga under Arbetsförmedlingen.  Vi har ett ansvar för hela Landskrona och oavsett vem som har huvudansvaret har vi som politiskt valda en skyldighet att göra vad vi kan för Landskronabornas bästa, säger Torbjörn Brorsson.

Moderaterna i Landskrona vill att Landskrona för en dialog med Skånetrafiken om att skapa en ringlinje i Häljarp och undersöker möjligheterna för stadsbuss genom samhället. Kostnaderna för detta kan Landskrona stad bära under en försökstid på cirka 3 år, och har resandet ökat bör man kunna överföra ansvaret till regionen efter försökstiden, menar moderaterna som hoppas få med sig sina vänner i Treklövern på detta och att ett beslut kan komma redan under 2021.
– En förbättrad kollektivtrafik mellan våra byar och staden underlättar för många, och vi moderater vill att Landskrona ska vara det självklara valet att åka in till för barn, ungdomar och vuxna, säger Björn O. Persson.

Moderaterna vill också att Landskrona i dialog med Skånetrafiken ser över kollektivtrafiken i våra byar. Det finns byar som Annelöv och Vadensjö som helt saknar busstrafik, och detta vill moderaterna att man tittar över och ser vilka möjligheter det finns till att bussar åter kan trafikera samtliga Landskronas byar.
– För att hela kommunen ska leva och frodas, krävs att vi som kommun i samarbete med Skånetrafiken gör ordentlig översyn av kollektivtrafiken i Landskrona, avslutar  Peder Alberoth, vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser