Annons

Debatt: Cykelmanifestation för Freden och Klimatet

Eva Isaksson Ståhl, i gul väst till vänster har tillsammans med Gunnel Ståhl i gul väst till höger, varit aktiva i Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, i tre år. De har dock alltid kämpat för såväl fred som klimat.
Härom veckan deltog de i en cykelmanifestation för freden och klimatet. De cyklade då runt i ur och skur i Skåne för att träffa lokala politiker och fråga vad de gjorde för freden och klimatet. Bilden är tagen utanför stadshuset i Malmö. Efter att ha varit i Landskrona så skrev de en debattartikel och skickade till Landskrona Direkt.

Pandemi, extremväder, översvämningar, skogsbränder, smältande glaciärer, hotad biologisk mångfald – en del av de hot vi står inför och som kräver stora, globala insatser. Då väljer Sverige och många andra länder att upprusta sin militär. Nya vapen, som mördarrobotar och modernare kärnvapen tas fram. Rena vansinnet! De tusentals miljarderna borde i stället användas i det globala arbetet för klimatet, miljön och alla människors rätt till social och mänsklig säkerhet.

Annons
 

Detta scenario ger lätt en känsla av maktlöshet! Då vi redan var engagerade i IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet) och har tagit del av kvinnors hundraåriga kamp för freden och de framgångar som gjorts, bestämde vi oss för att ge oss ut på en cykelmanifestation för freden och klimatet under parollen Fred på Jorden och Fred med Jorden.

Vi har cyklat från Simrishamn till Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Höganäs och nådde vårt mål Ängelholm efter två veckor. Vi har träffat ansvariga politiker på de olika orterna och varit ute på stan och träffat invånarna. Vi förde samtal, delade ut flygblad och höll kortare tal.

Tyvärr regnade torgmötet i Landskrona bort, men vi återkommer under hösten.

Vi ville både nå kommuninnevånare och politiker. Vi ville visa på hur klimatet och freden hänger ihop. Varaktig fred och en omställning för klimatet är varandras förutsättningar. Utan fred klarar vi inte klimatkrisen – klarar vi inte klimatkrisen blir det ingen varaktig fred. Vi ville ha upp en diskussion om dagens militarisering och att Sverige inte skrivit på FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Om vi inte börjar tänka i mänsklig och planetär säkerhet i stället för militär säkerhet klarar vi inte de två största hoten mot vår planet – klimatkrisen och hotet från kärnvapnen. De kan inte hanteras militärt.

Efter ett kärnvapenkrig finns inga segrare, bara katastrofala humanitära konsekvenser med ömsesidig död och förintelse och katastrofala konsekvenser för klimatet och miljön. När spänningen mellan kärnvapenmakterna ökar, ökar inte bara risken för ett medvetet kärnvapenanfall utan också risken för mänskliga misstag.

Nio länder av FN:s 193 medlemsstater tar sig rätten att spela roulett med hela världen som insats – USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Tillsammans kan vi andra 184 länder i FN stoppa detta genom att stödja och ansluta oss till FN:s kärnvapenförbud.

Detta förbud var Sverige med att driva fram 2017 och i januari 2021 blev det internationell lag. Men där tog Sveriges vilja till nedrustning slut. Efter påtryckningar från USA har den svenska regeringen valt att inte ansluta sig till FN:s kärnvapenförbud.

I samtalen med politikerna har vi också tagit upp möjligheten att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. ICAN är ett internationellt nätverk som arbetar för förbud mot kärnvapen. Genom att ansluta sig till deras upprop, uppmanar kommunen regeringen att godkänna FN:s konvention mot kärnvapen. Inga kommunföreträdare tyckte att kärnvapen ska finnas. Beslut om att ansluta sig till uppropet ska tas av fullmäktige.

Runt om i världen har en stor mängd städer anslutit sig till ICAN Cities Appeal, där de uppmanar sina parlament att ansluta sig till kärnvapenförbudet. På listan finns bland annat Hiroshima, Nagasaki, Washington och Paris, Berlin, Helsingfors, Göteborg, Canberra samt 50 städer i Norge, inklusive Oslo.

Cykelmanifestationen hade följande uppmaningar:

Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att snarast ansluta Sverige till FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Vi uppmanar lokalpolitiker i Skåne att stödja förbudet och verka för detta genom att ansluta sig till ICANs Cities Appeal.

Ökad militarisering måste ersättas med konfliktförebyggande arbete och arbete för klimaträttvisa.

Eva Isaksson Ståhl
Gunnel Ståhl

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild vara samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser