Paneldebatt inför kyrkovalet

Bild från vallokal Kyrkovalet 2017. Foto: Magnus Aronson
Bild från vallokal vid kyrkovalet 2017.
Foto: Magnus Aronson

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år rösta och därmed påverka vilka kyrkopolitiska värderingar som ska prägla kyrkan de fyra kommande åren.
Den 6-19 september 2021 återigen dags för Kyrkoval.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Trossamfundet är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar.

För att sprida kunskap om de nomineringsgrupper som ställer upp i Landskrona bjuder församlingen in till paneldebatt den 31 augusti 19.00. Paneldebatten kommer att livesändas via Facebook på ”Svenska kyrkan i Landskrona” samt på församlingens hemsida. Det går bra att skicka in frågor innan och under debatten – antingen via kommentarsfältet på Facebook eller via församlingens hemsida.

Grupperna som deltar är Arbetarpartiet socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och POSK.

Mer information om de olika nomineringsgrupperna och Kyrkovalet i helhet finns på:
https://www.svenskakyrkan.se/landskrona/kyrkoval

Om kyrkovalet
Sättet att genomföra kyrkovalet har sin utgångspunkt i vallagen och hur de allmänna valen genomförs. Det är bra att väljarna känner igen sig i hur valet går till. Några skillnader finns, bland annat att även medlemmar som är 16 år har rösträtt och att det är möjligt att rösta på valfri ort i Sverige.

Nomineringsgrupper
En annan viktig skillnad är att benämningen politiska partier inte förekommer i kyrkovalet, utan medlemmarna röstar istället på nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Den som vill engagera sig kan antingen gå med i en befintlig grupp eller starta en ny tillsammans med andra som vill bidra till att forma kyrkans framtid. Det är ytterst medlemmarna i Svenska kyrkan som avgör hur kyrkans regelverk utformas, genom att lägga sin röst på den nomineringsgrupp som de vill ge sitt förtroende till.

Till arkivet