Sjuka träd – en långdragen historia

Det finns många träd i Landskrona som ärsjuka och borde sågas ner. Men trots att det gått flera år så står många kvar. Bland annat detta på Idrottsvägen.
Det finns många träd i Landskrona som är sjuka och borde sågas ner. Men trots att det gått flera år så står många kvar. Bland annat detta på Idrottsvägen.

Längst med Idrottsvägen i Landskrona står sedan länge ett par lönnar som till synes har tappat sin bark. Landskrona Direkt har sökt parkchef Sara Utter och arbetsledare Louise Green Larsson utan resultat. Teknisk chef på Teknik- och Fritidsförvaltningen, Johan Sjöberg kan dock ge svar.

Vad har hänt med dessa träd på Idrottsvägen?
– Det är träd som man flyttat från annat ställe. Man återplanterade då dessa vid fel tidpunkt. Det var för lite rötter i förhållande till storleken på trädkronan. Dessutom kan det ha varit fel jordmån.

Vem som gjort misstaget kan inte Johan Sjögren svara på.
– Vi har inte info på om det var internt eller en entreprenör som gjorde återplanteringen.

Hur länge har de stått där?
– De planterades på Idrottsvägen för cirka fem år sedan.

Vad kommer att hända med träden?
– Så fort vi har fått tillstånd från Länsstyrelsen kommer dessa att fällas och då även upprättas plan för återplantera. Vi ska dock mäta träden och det kan vara så att vi kan såga ner några utan tillstånd.

Varför allt tagit så lång tid kan Johan Sjöberg inte svara på. Han lovar dock bot och bättring.
– Jag började mitt jobb den 1 april och jag har genast satt igång att se över organisationen. Jag vill att alla ska vet vad de ska göra. Jag vill också se en större flexibilitet. Man ska kunna ta egna beslut när man är ute och jobbar om man ser att något behöver åtgärdas, säger den tekniske chefen.
– Men det är ett arbete som tar tid.

Ännu ett träd på Idrottsvägen som ska sågas ner.
Till arkivet