Gott om lediga tider och hög tid att vaccinera sig anser Region Skåne

Just nu finns gott om lediga vaccintider i Skåne och det är hög tid att vaccinera sig för de som inte gjort det, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Samtidigt visar nya siffror att medelåldern på de skånska patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 sjunkit kraftigt och att det stora flertalet av dessa inte är fullvaccinerade.

– I dag är det väldigt lätt att hitta en tid för att vaccinera sig på och därför ska man absolut inte vänta. I takt med att många är färdigvaccinerade kommer externa aktörer att avvecklas under hösten, säger vaccinationssamordnare Maria Landgren.

Trots att över 76 procent av alla skåningar över 16 år tagit en första dos finns det i vissa åldersgrupper en tendens till avtagande vaccinationsvilja. Det märks genom att bokningarna i dessa åldersgrupper minskat.

– Jag hoppas på en mycket hög vaccinationstäckning. Men i grupperna under 40 år har vi en bit kvar samtidigt som flertalet nya covid-19 fall finns i dessa grupper. Så jag hoppas att de som ännu inte fått sin första spruta tar chansen nu och hjälper till att minska smittspridningen och skydda sig själva mot svår sjukdom, säger Maria Landgren.

Få ovaccinerade och äldre på sjukhusen
Även om antalet patienter med covid-19 på skånska sjukhus har varit lågt den senaste tiden, går det att konstatera att det stora flertalet av patienterna antingen är ovaccinerade eller endast partiellt vaccinerade.
– Det tyder på att de vaccin som har getts ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom med covid-19, säger Rasmus Havmöller, regional chefsläkare i Region Skåne.

Även åldersfördelningen bland patienterna har ändrats markant sedan före vaccineringarna. Jämfört med hur det såg ut i december 2020 har andelen patienter med covid-19 som är under 50 år mer än fördubblats, medan andelen patienter över 70 år nästan har halverats. I december var mer än var tionde patient över 90 år, medan i juli/augusti har ingen patient över 90 år skrivits in med covid-19.

– Att det nu är så få äldre patienter med covid-19 på skånska sjukhus speglar den höga vaccinationsgraden bland den äldre befolkningen, där cirka 90 procent är fullvaccinerade, säger Rasmus Havmöller.

Läget i Landskrona
Hur ser det då ut bland personalen i Landskrona stad som är tillbaka efter sommarsemestern.­
– Samtliga förvaltningar och bolag rapporterar att verksamheterna löper stabilt. Sjukfrånvaron ligger på normal nivå, meddelar Nina P Kerr, kommunikatör i Landskrona stad.

Lite smittspridning finns fortfarande i Landskrona. För ett par veckor sedan vad den dock så låg som två personer. Den steg sedan till 14 för att förra veckan vara 19 personer som insjuknade i covid-19, enligt Region Skånes kommunrapport.

Landskrona ligger under Skånesnittet när det gäller antalet vaccinerade. 59 procent är fullvaccinerade och lite drygt 73 procent har tagit en spruta.

Till arkivet