Annons

En tredje dos kan bli aktuell

Antalet covidfall fortsätter att öka i Skåne. Fallen syns framförallt bland yngre och medelålders vuxna och i de sydvästra och nordvästra delarna av Skåne. Samtidigt varnar smittskyddet i Skåne för felaktig användning av snabbtester.
– Vi ser en ökning av antalet positiva i åldrarna 20-59 år medan fallen bland 15-19 åringar minskar, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Annons
 

Provtagningen ligger på ungefär samma nivå som under förra veckan och det gör också andelen positiva i egenprovtagningen som nu är 6,5 procent. Det är fortsatt få patienter som vårdas för covid-19 på de skånska sjukhusen men den senaste veckan har det blivit något fler som behöver intensivvård.

Varnar för snabbtester som ger felaktiga resultat
Smittskyddet har på senare tid fått signaler om problem med antigentester, så kallade snabbtester, som gett felaktiga resultat. Det handlar om personer med symtom använt kommersiella snabbtest, som blivit negativa. Senare i förloppet har de drabbats av till exempel smakbortfall och då tagit PCR-test som blivit positivt. Under tiden har de levt som om de inte hade covid och riskerat att utsätta andra för smitta.
– Felanvändning av antigentester kan leda till falsk trygghet och en ökad risk för smittspridning, säger Eva Melander.
Hon vill därför påminna om att dessa tester har sina begränsningar.
– Snabbtester ska inte användas för att kunna avstå från att följa gällande rekommendationer eller för att utesluta covid vid symtom. Har man symtom som skulle kunna vara tecken på covid ska man testa sig med PCR-test via 1177.se, säger Eva Melander.

Region Skåne beredd att planera för en eventuell tredje dos
I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att en större andel av befolkningen sannolikt kommer att erbjudas en tredje dos av vaccin mot covid-19 under nästa år. Man berättar också hur man nu börjar planera för ett mera långsiktigt vaccinationsarbete.
– Region Skåne planerar att slutföra den breda vaccineringen av den vuxna befolkningen under hösten 2021. Om och när Folkhälsomyndigheten fattar beslut om en eventuell påfyllnadsdos för antingen utvalda grupper eller för samtliga vaccinerade personer kommer vi också att genomföra denna insats, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare I Region Skåne.

Vaccinationer för ungdomar startar i morgon
I morgon den 4 augusti startar vaccinationen av ungdomar födda 2005 eller tidigare. Då kan sjuksköterskor enligt direktiv från Socialstyrelsen ordinera vaccination. Före det datumet måste vaccinet ordineras av läkare till personer under 18 år.

Efter förra veckans bokningsstrul har Region Skåne tillsammans med leverantörerna arbetat för att det i samtliga kommuner ska vara möjligt att boka en vaccinationstid från och med onsdag. Det är viktig att försäkra sig om att man har rätt typ av legitimation när man bokar sin tid. På skane.se finns nu en informationssida om vaccinbokning för alla under 18 år.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser