Annons

Misskötsel når nya höjder på koloniområde

Det är minst sagt vildvuxet i en av kolonierna på Kopparhögarna som Landskrona stad  enligt uppgift från koloniföreningen övertagit, då den varit misskött under flera år.
– Inte har kommunen gjort något åt det heller, menar man.

Det ska vara fan och sitta med i styrelsen för en koloniförening. Landskrona må vara landets liberalaste kommun, åtminstone politiskt sett, men när det kommer till kolonisternas frihet över den egna kolonin och tomten så skakas det ofta upprört på huvudet. Genom åren har diskussionens vågor gått höga om allt från åretruntboende, obligatoriska BDT-filter, omvandling till bostadsområde och senast de höga halterna av arsenik på Kopparhögarna vilket fick till följda att ett fyrtiotal stugor ålades att flytta eller rivas. Även skötseln av området och lotterna hamnar ofta på dagordningen. Det senare har diskuterats flitigt i Kopparhögarna i sommar.

Annons
 

– Under mina elva år som kolonist har det aldrig tidigare varit så försummat på de allmänna ytorna som i år, säger Alexandra Nilsson, styrelseledamot som tillsammans med koloniföreningens ordförande Maja Andersson bjudit ut Landskrona Direkt till Kopparhögarna för att visa upp området.

– Så typiskt att kommunen varit här igår och idag och påbörjat röjning och klippning, säger Maja Andersson med ett snett leende.

På en av vallarna vid gång A ligger det klippta gräset i höga drivor.
– Ja, vad ska man säga. Vi får hoppas det tar upp det imorgon. Det är snustorrt och utgör ju i en brandfara.

Kopparhögarna är Landskronas största koloniområde med i runda svängar 500 stugägare. Det var i juni 2018 som det upptäcktes höga halter arsenik i marken på området. Efter en grundlig undersökning beslöt kommunen att 51 kolonilotter skulle avvecklas. Sammanlagt berördes 42 stugor. Tre olika alternativ gavs och 2/3-delar valde att ta med sig sitt lösöre och överlåta åt kommunen att riva stugan.
– Där har kommunen en skyldigt att röja upp. Det finns tidigare misskötta lotter där det finns vattenledningar och elskåp kvar. Det är direkt farligt, menar Maja Andersson och tar oss in på en lott som länge varit misskött och som kommunen övertagit.
– Det påstås att uteliggare tar sig in här, säger hon och styr stegen mot baksidan av stugan.

Vid en grop intill en nergrävd tank utbrister hon:
– Nä, men fy vad äckligt!

När vi tittar ner så skingrar sig en handfull råttor.
– Kommunen måste ta tag i detta, säger hon.

Ordförande berättar att man kallat till ett medlemsmöte där stadgeändringar ska tas upp.
– Medlemmarna måste sköta sina åtagande. Betala medlemsavgiften förstås men också se till att sköta sina kolonilotter. Annars upphör medlemskapet och därmed rätten till kolonilotten. På sätt och vis har vi i styrelsen blivit kommunens förlängda arm. Vi vill att det ska vara ordning och reda men kommunen måste också sköta sina åtaganden.

Styrelseledamöterna berättar om Kopparhögarna som så mycket mer än ett koloniområde.
– Det är ett strövområde för hundägare, barnfamiljer och ridskolan. Det är under all kritik hur kommunen sköter detta, poängterar Alexandra Nilsson och undrar varför det blivit så dåligt just i år.

Stränder, parker, ja rent av IP:s gräsmatta har varit föremål för högljudda klagomål under våren och sommaren.
– Vad är det som hänt på kommunen?

Styrelserepresentanterna berättar vidare om en kommunal tjänsteman som tar sig in på tomterna, ibland rent av oanmäld.
– Inledningsvis går det ut ett brev från kommunen om att mätningar ska ske. Men sen kan han återkomma oanmäld och ta sig in på tomterna, berättar Alexandra Nilsson.

Skulle de byggda ytorna överstiger de stipulerade 50 kvadratmeterna påkallas rivning av överskjutande kvadratmetrar.
– Nyligen tvingades en kolonist att riva ett förråd. Detta trots att det fanns på plats redan för 35 år sedan när stugan köptes. Detta är en välskött och fin stuga och förrådet behövdes för att hålla i ordning på tomten. Det saknas stundtals lyhördhet och smidighet från stadens sida, menar Maja Andersson.

– Frågan är väl om det är tillåtet att ta sig in på andras tomter utan att meddela detta, vare sig det handlar om mätning eller inspektion. Det är rent ut sagt integritetskränkande, anser Alexandra Nilsson som upprörs av beteendet.
– Nu är det väl i stället hög tid för staden att ta sig en titt på sina egna tomter och se till att röja upp där.

Landskrona stad svarar på kritiken
Olov Ferm är mark-  och koloniförvaltare i Landskrona stad och den första att beklaga att det rört upp känslostormar när staden nu börjat kontrollera kolonisternas efterlevnad av arrendeavtalen.
– Vi har börjat titta på Kopparhögarna. Alla områdena kommer att gås igenom. Hittills har vi hunnit med tre gångar. På de 77 kolonilotterna som hittills inspekterats så har vi gjort 50 anmärkningar. Det är allt från ovårdade lotter till för höga häckar, nergrävda septiktankar,  cirka tio spoltoaletter, diskmaskiner och tvättmaskiner samt kolonier där byggytan överstiger 50 kvadratmeter, berättar han.

Det som sker nu är att kolonisterna uppmanas att följa det som står i arrendeavtalen.
 – Vi ber de i detta skede att åtgärda det som bryter mot  avtalet. Än är det alltså inte några viten eller andra åtgärder från vår sida.

Styrelse för Kopparhögarna har bett er gå ett med ett informationsbrev, rent av på de vanligaste förekommande språken som förklarar detta. Varför har inte så skett?
– Dels står allt redan i arrendeavtalet men vi håller på att titta på det. Just nu är det semestertider och det gör att det drar ut en del på tiden. Pandemin har också försvårat det, då vi vid överlåtelser inte kunnat ge någon muntlig information utan vi har helt fått förlita oss till att man tar till sig av avtal och det material vi skickar ut.

När det gäller ”arseniktomterna” så är inte alla återlämnade till kommunen, säger Olov Ferm utan berättar att många valt att detta ska ske först vid årsskiftet.
– Här pågår en översyn och upphandling om hur dessa ska rivas och marken saneras. Detta är aktuellt först nästa år, förklarar han.
– De som har kvar sina lotter till årsskiftet bär också ansvar för att dessa är i vårdat skick fram till vi övertar dem. 

När det gäller oanmälda inspektioner så medger Olov Ferm att klagomål ska ha inkommit till staden om detta.
– Jag förstår de upprörda känslorna och vederbörande har bett om ursäkt. Det ska naturligtvis inte förekomma.

Att det blir missförstånd och upprörda känslor menar koloniförvaltaren också handlar om organisationen.
– Vi är många nya. Själv har jag bara varit här sedan i mars. Jag vet helt enkelt inte varför det ser ut som det gör på en del av tomterna som staden återtagit sedan tidigare. Vi arbetar med att sätta oss in i det, säger Olov Ferm som när Landskrona Direkt avslutningsvis undrar över vad som sker med de omtalade BDT-filterna skyndar sig att svara:

– Den bollen ligger hos miljöförvaltningen och Länsstyrelsen.

Maja Andersson och Alexandra Nilsson utanför en av stugorna som kommunen övertagit.

– Ett par gånger om året har kommunen gått över grönytorna tidigare. Så har inte skett i år.

Just nu rivs flera stugor på Kopparhögarna.

– Äh, vad äckligt, säger Maja Andersson som just upptäckt flera råttor i ett hål bakom en av stugorna som kommunen återtagit.

Maja Andersson vid “höbalarna” som lämnats kvar sedan kommunen klippt gräset.

Håligheter i vägarna har påtalats för kommunen.
– Det är inte konstigt att folk cyklar omkull och slår sig halvt fördärvade när det ser ut så här.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser