I år skulle Axeltofta koloniområde flytta

Såhär föreslår stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona att Axeltofta koloniområde ska se ut 2021.
Såhär föreslog stadsbyggnadsförvaltningen för sex år sedan att Axeltofta koloniområde ska se ut 2021. Någon flytt har det dock inte blivit.

För drygt fem år sedan skrev vi att de första riktiga samtalen mellan koloniföreningen i Axeltofta och Landskrona stad ägt rum.  De senare har presenterade ett förslag till tidsplan där det stod att flytten skulle genomföras 2021 och att den nya platsen som nu presenterades låg på andra sidan vägen som går mellan Häljarp och Landskrona. Vän av ordning frågar sig om det blir någon flytt.

– Vi har ett uppdrag från kommunstyrelsen sedan 2020 att undersöka genom ett planarbete om möjligheterna finns för att omvandla koloniområdet till bostadsområde. Utredningsarbetet är pågående framförallt utifrån de krav Länsstyrelsen har ställt på Landskrona stad kring ett hållbart och långsiktigt fungerande avloppssystem. En rad andra frågor som stigande hav, dränering, dagvatten, instängt område vid ökade skyfall mm behöver studeras noggrant, säger Johan Nilsson, chef för stadens stadsbyggnadsförvaltning.

Landskrona Direkt fick nyligen tips om flera bordlagda bygglovsärenden i området. Hur många sådana finns det och varför?
– Endast ett par stycken finns. Byggnadsnämnden har möjlighet enligt plan- och bygglagen att bordlägga ett inkommit bygglovsärende under tiden ett pågående planarbete arbetas fram. Max två år bordläggningstid, därefter ska det enskilda ärendet avgöras med beslut, svarar Johan Nilsson.

På den raka frågan om vad som händer med området så kommer svaret från stadsbyggnadschefen snabbt.
– Det behöver planarbetet svara på.

Till arkivet