Pilotutbildare ger inte upp trots nobben av kommunen

Osmond Karim och Malin Holmberg Karim ger inte upp hoppet om att få utbilda piloter på Enoch Thulins Flygfält.
Osmond Karim och Malin Holmberg Karim ger inte upp hoppet om att få utbilda piloter på Enoch Thulins Flygplats.

Landskrona stad har de senaste åren lyckats knyta ett flertal stora företagsetableringar till staden. Det finns dock företag som får nobben. Osmond Karim och Malin Holmberg Karim driver sedan flera år South Sweden Flight Academy. De håller idag till på Sturup men vill bygga ett campus på Enoch Thulins flygplats. Länge såg det ljust ut. Tongångarna från kommunens näringslivsansvariga och samtliga inblandade förvaltningar var mycket positiva. I mitten av juni kom dock dråpslaget. Anna Classon, kommunens näringslivschef, meddelade i ett mail till Osmond Karim att det inte blir något.

Osmond Karim beskriver verksamheten som han och hans partner vill etablera på Enoch Thulins flygplats.
– Malin och jag driver en skola som utbildar trafikpiloter.  Vi är baserade på Malmö Sturup och har, för närvarande, ett 50-tal elever, ett 20-tal instruktörer och flyger sex flygplan. Vi lyckades innan pandemin dubbla vår omsättning och ser att skolan kommer fortsätta att växa när resandet nu åter kommer igång.

Nu vill de båda flytta delar av utbildningen till Landskrona.
– Som en del av våra planer för framtiden så vill vi bygga ett campus i Landskrona.  Vi bor ju i Glumslöv och företaget har säte i Landskrona.  Vi skulle kunna dela vår tid mellan Malmö och hemma.  Därför hade det varit perfekt med ett campus på Enoch Thulins flygplats

Först var tongångarna från staden positiva.
– Vi kontaktade kommunen och presenterade förslaget om att flytta skolan och de svarade genast positivt.  Vi fick kartor på befintlig mark samt en prisidé och sattes i kontakt med ett flertal förvaltningar för att sätta igång de olika processerna som krävs. Det kändes fantastiskt. Vi var på väg.  Arkitekterna var igång och bygget skulle kosta 20 miljoner, berättar Osmond Karim.

Det var dock inte alla som var positiva till flytten. Landskrona Flygklubb som har sin verksamhet på Enoch Thulins flygplats ville annat, enligt företagarna.
– De ville inte att vi skulle få flytta dit då de tycker att vi skulle störa deras verksamhet, säger Malin Holmberg Karim och fortsätter.
– Diskussioner fördes mellan oss och klubben men även mellan dem och kommunen och plötsligt får vi ett mail som säger att vi inte längre är välkomna till Landskrona.

Det är Anna Classon, kommunens näringslivsansvarig, som trots de initialt positiva tongångarna lämnar det tråkiga beskedet till paret Karim.
– ” …. Jag ber om ursäkt att ni fick lite mer positiva indikationer inledningsvis som vi tyvärr är tvungna att ta tillbaka vid närmare genomlysning. Även ett utökat tillstånd verkar problematiskt. Sammanfattningsvis måste jag dessvärre säga att vi inte har möjlighet att erbjuda er möjlighet att etablera flygskola i Landskrona som det är nu. Jag kan bara beklaga, skriver Anna Classon i mailet.

Anna Classon skickar dock ut dubbla budskap till Landskrona Direkt när vi undrar vad som händer.
– Vi ser gärna flygskolans etablering på flygplatsen men vi måste också förhålla oss till avtalet vi har tecknat med flygklubben, skriver hon i ett mailsvar till tidningen.
– Vi har visat det markområde som är tillgängligt för eventuell nyetablering. Vi ser gärna fler flygrelaterade etableringar på flygfältet och har även visat denna mark för andra aktörer som visat intresse, skriver hon vidare.

Hon betonar att dialogen mellan samtliga parter är viktig.
– Viktigt för oss är att det blir en bra dialog mellan oss, den potentiella aktören och flygklubben som ansvarar för driften av flygfältet. Utöver detta finns ett tillstånd för antal start/landning och vi måste säkerställa att en markant ökning av trafik kan inkluderas i befintligt tillstånd. Alternativt hur och om detta går att förändra. Med andra ord så har vi mycket som måste säkerställas innan vi kan gå vidare.

Osmond Karim försöker behålla lugnet men det märks att han är upprörd.
– Detta handlar om en flygklubb, en liten homogen grupp bemedlade herrar, som fått gratis nyttjanderätt på 25 hektar allmän skattefinansierad mark där det ingår gratis byggnader, asfalterad landningsbana, maskiner och material till deras förfogande, för sin hobbyverksamhet. Denna flygklubb har tydligen också vetorätt för företagsetablering på marken trots att det innebär ökade intäkter för Landskrona, säger Osmond Karim.

Paret hoppas trots mailet från Anna Classon att inte alla dörrar är stängda.
– Nej, vi har ett nytt möte inplanerat med Johan Sjöberg på teknik- och fritidsförvaltningen i juli. Vår förhoppning är att kunna etablera oss här. Det hade varit bra för oss men även gynnat såväl flygklubben som Landskrona stad.

Till arkivet