Annons
Måndagen den 24:e januari
4.8°C 5.9m/s
Dagens namn: Erika

Olovlig trädfällning svider i plånboken

Ur stadsbyggnadsnämndens handlingar. Foto: Landskrona stad.

Det kan stå dig dyrt att fälla träd i Saxtorp, även om träden står på din egen odlingsmark. Det har en markägare dyrt fått erfara. Vid stadsbyggnadsnämndens senaste möte noterades att den olovlig trädfällningen utgjordes av minst tio träd. För tilltaget ska markägaren betala 119 000 kronor till Landskrona stad.

Annons
 

– Inom Saxtorpsskogen finns en detaljplan sedan tidigt 2000-tal som reglerar att träd inte får fällas utan erforderligt marklov. Grannar anmälde till stadsbyggnadsförvaltningen och en inspektion utfördes där det konstaterades att minst tio träd fällts utan lov. Då har stadsbyggnadsnämnden skyldighet att agera och besluta i ärendet. Avgifterna grundar sig på en taxa som är fastställd av Sveriges kommuner och regioner, berättar stadsbyggnadschef Johan Nilsson.

Det var i mars i år som tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen var på platsbesök.
”… efter samtal från oroliga grannar och kunde då konstatera att träden har ryckts upp med maskin från marken med rötter och lagts i högar” skriver man i beslutshandlingarna.
Enligt stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är det utförda att likställa med att träden har fällts.

Ägaren oförstående
Den då aktuelle fastighetsägaren, som nu också fått fakturan på 119 000 kronor, säger sig inte ha någon som helst kännedom om det inträffade. Man hävdar att marken sedan länge legat i träda och vid senaste inspektionen ifjol somras stod alla träd på plats.
”Om de aktuella träden trillat i samband med en storm eller om någon avverkat de utan vår vetskap, det kan inte vi svara på.”

Detta till trots menar stadsbyggnadsnämnden i likhet med tjänstemännen att avgiften gäller.

Frågan är då hur det fungerar när kommunen själv bereder mark för byggelse, och träd fälls på exempelvis Lägerplatsen och Norra Borstahusen.
– Lägerplatsen omfattas inte av något skydd eller förbud mot trädfällning i den gällande detaljplan för fastigheten, förklarar Johan Nilsson.  

Med andra ord – det gäller att ha koll på på sina träd och vad som sägs om dessa i aktuell detaljplan.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser