Annons

Debatt: Full sysselsättning

 Jonas Esbjörnsson sitter som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för Socialdemokraterna idag skriver han en debattartikel där han vill se full sysselsättning som det överordnade målet för Landskrona Stad. De delade turerna ska avskaffas och de som så önskar ska erbjudas heltidstjänstgöring, anser han vidare.

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av coronaviruset och minska smittspridningen. Regeringen har skjutit till stora resurser för sjukvård och äldreomsorg. Hundratusentals jobb har räddats genom krisåtgärder som korttidspermittering. Men krisen har även visat på brister i vårt samhälle.

Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem, både de som uppstått ur pandemin och de utmaningar vi bar på redan innan krisen. Vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen. Vi ska göra det genom att investera i det som bygger Sverige starkt – i sjukvården, äldreomsorgen, skolan och klimatomställningen. Det skapar nya jobb, så att varje person är med och bygger vårt land starkare än tidigare. 

Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Ökat samarbete och ett lokalt kunskapslyft är några viktiga steg på vägen att bryta dödläget som präglat utvecklingen de senaste åtta åren. Vi vill satsa på ett bättre lokalt samarbete mellan kommunen, arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen: Därför ska partnerskap vara ett signum för Landskrona. Ett lokalt kunskapslyft ska förbättra matchning mot arbetsmarknaden. Vi vill satsa på kommunala plusjobb för att minska arbetslösheten och höja kvaliteten i välfärden. Landskrona kommun ska vara en förebild som arbetsgivare, där anställdas och brukarnas välbefinnande står i centrum. Bland annat ska de delade turerna avskaffas och de som så önskar ska erbjudas heltidstjänstgöring.

För att öka arbetstillfällen i kommunen bör man satsa på klimatsmart miljö. De olika energiformerna tillsammans med byggande högskola och nya klimatutbildningsprogram på gymnasie- och högskolenivå. 

Det behövs en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv. Evenemangen i Sverige ökade innan pandemin, Covid-19 slog till. Här har Landskrona en chans att vara en viktig del av utvecklingen. Särskilt idrottsevenemang har Landskrona tidigare varit duktig på.

Landskrona och Ven har en stor potential som viktiga turistmål i Öresundsregionen. Turismen är en viktig näringsgren och framtidsbransch. En viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan kommunen och vårt näringsliv. Satsningen på det gemensamt ägda bolaget mellan kommunen och näringslivet är viktig för att utveckla Landskrona som destinationsort. 

En grundbult för att ett samhälle skall fungera är att alla människor har ett arbete. Genom ett meningsfullt arbete blir livet glädjefyllt även om alla jobb för den skull varken är glamourösa eller välbetalda. Vi socialdemokrater menar att arbete åt alla är ett rättvisekrav.

Ingen ska ofrivilligt behöva ställas utanför.

Ett liv utan arbete passiviserar människor. En mindervärdeskänsla kan få fäste som förtar lusten att överhuvudtaget medverka i samhällsarbetet eller i föreningslivet. 

Än värre är arbetslösheten bland de unga människor som kanske sjungit om studentens lyckliga dagar eller lämnat en utbildning för att finna arbetsmarknadens dörrar stängda. Unga människors arbetslöshet är ett hot mot demokratin eftersom hopplösheten kan få fäste och utlösa kriminalitet eller allmän håglöshet.

Därför föreslår vi ett lokalt kunskapslyft för Komvux i Landskrona, att fler arbetsmarknadsprojekt inom miljö och natur skapas, att kommunala Plusjobb skapas inom välfärden, att skapa fler yrkesutbildningar på Komvux, att Landskrona stad startar upp diskussioner med staten om Högskola till Landskrona.

Att tillsammans med Universitet och Högskola samarbeta för att utbildningar kan placeras i Landskrona.

Målet om full sysselsättning ska vara överordnade målet för Landskrona Stad. Genom arbete och sysselsättning ger vi människor värdighet och självkänsla, ökar stadens skatteintäkter och minskar kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd.

Jonas Esbjörnsson (S)

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com. 
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild vara samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser