Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Kommunala krumbukter vid tjänstetillsättning upprör fackförbund

Behöver man känna någon i stadshuset för att komma ifråga för en kommunal tjänst?

Det skaver i samarbetet mellan fackförbunden och Landskrona stads HR-chef. Droppen som fått bägaren att rinna över handlar om hur chefen tillsatt en tidigare arbetskamrat utan att vare sig utannonsera tjänsten eller meddela facken.

Annons
 

Under våren har det gått grus i maskineriet i samverkansarbetet mellan fyra fackförbund och stadens HR-chef (tidigare kallat personalchef). Nu funderar Lärarförbundets ordförande och huvudskyddsombud Rebecka Kainulainen, på om de ska lämna överenskommelsen om samverkan.
– Vi, tillsammans med Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision initierade tidigare i våras till ett möte med HR-chefen då hon inte motsvarade våra förväntningar, berättar Rebecka Kainulainen.

Det hör till saken att HR-avdelningen liksom så många andra avdelningar i Landskrona stad just nu befinner sig i ett omfattande utvecklingsarbete.
– Det finns stora förväntningar från organisationen och de fackliga på oss. Alla vi på HR-avdelningen arbetar för att vi ska ha ett bra och modernt HR-stöd. Just nu befinner vi oss i ett läge där vi håller på att rekrytera för att bemanna upp och förstärka avdelningen långsiktigt, säger HR-chefen Carina Funeskog.
– De fackliga organisationerna har i samtal med mig och i våra samverkansforum lyft att man är bekymrad över HR-arbetet och att frågor faller mellan stolarna, säger HR-chefen.

–  Vår kritik är enbart riktad mot chefen och inte medarbetarna på HR, poängterar Rebecka Kainulainen och redogör för vad som hänt efter det första mötet.
– HR-avdelningen har stärkts upp. Det har vi inget emot. Arbetsbelastningen på avdelningen är stor. Det är sättet det gått till på, samt chefens agerande, som vi är skarpt kritiska mot, säger hon och berättar i stort sett samma historia som vi hört en gång tidigare*.
– HR-chefen har valt att ta in en gammal arbetskamrat på en projektanställning året ut utan att utannonsera tjänsten. Betalt chefsmässig lön och allt utan att samverka eller förhandla med oss. Det saknas helt dokumentation i ärendet.

Rebecka Kainulainen berättar hur hon kontaktat stadsdirektör Carina Leffler i ärendet för att höra om projektanställningen åtminstone varit sanktionerad hos henne.
– Jag möttes då med frågor var jag fått detta ifrån och att hon inte kände till processen hur anställningen skulle göras, säger Rebecka Kainulainen.

Landskrona Direkt kontaktar stadsdirektör Carina Leffler och undrar om projektanställningen är sanktionerad hos henne samt i vilka sammanhang är det okej för en kommun att kringgå utlysandet av en ledig tjänst.
– I stadens riktlinjer för rekrytering står att tillfälliga tjänster över 4 månader ska annonseras ut internt, för att främja rörligheten och möjligheten för våra medarbetare att prova nytt. I det här fallet är min bedömning att HR-chefen gjort en korrekt avvägning när hon frångått riktlinjen för en tillfällig tjänst på 8 månader. Efterfrågan på HR och deras nya arbetssätt är stort. Alla HR organiseras numera centralt och de har alla fått nya arbetsuppgifter. Samtidigt är de mitt uppe i rekryteringar och väntar på nya kollegor. HR-chefen har genom sin lösning värnat om arbetsbelastningen för befintliga medarbetare samtidigt som hon sparat dyra konsultpengar. Malmö stad har också ställt upp för sin grannkommun och gett en av sina mest kvalificerade medarbetare tjänstledigt för att bistå i den utvecklingsresa som HR gör i Landskrona, svarar hon.

Fackordföranden imponeras inte och menar att personalchefen och stadsdirektören borde känna till spelreglerna och att man nu helt frångått syftet med det lokala samverkansavtalet.
– Dom om några måste vara insatta i arbetsrätt och förhandlingar, menar Rebecka Kainulainen.

– Om man tillåter att det går till så här på HR-avdelningen, vad sänder det för signaler till resten av den kommunala organisationen, undrar Rebecka Kainulainen retoriskt.

* Fotnot: Historien är densamma som finns omskriven i artikeln Gräddfil upprör visselblåsare. Sedan den artikeln skrevs ska ytterligare en visselblåsaranmälan vara gjord i samma ärende något som framgår av det beslut som utredningsgruppen tagit och som medger brister i annonseringen men som i övrigt avslutas utan vidare åtgärd. Utredningsgruppen utgörs av stadsjuristen, säkerhetschefen samt HR-chefen. Sistnämnda har i detta fall ej deltagit i utredning och beslut.

2 kommentarer till "Kommunala krumbukter vid tjänstetillsättning upprör fackförbund"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Visselblåsare hävdar hot och ärekränkning

  2. Pingback: Landskrona Direkt | Kommunen får betala skadestånd på 80 000 kronor

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser