Annons

Trots protester får Attendo fortsatt förtroende

Så här såg det ut när så kallade ”kunder” på Skiftesvägens äldreboende åt julbord 2018. Klart är att boendet fortsatt dras med problem med maten.

Allt sedan Attendo tog över verksamheten på Skiftesvägens äldreboende i Landskrona 2017 har det varit turbulent och på onsdagen togs ärendet gällande en förlängning av avtalet upp i stadens omsorgsnämnd. Men trots att såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna yrkade på avslag till en förlängning så kommer äldreboendet att drivas av Attendo ytterligare ett år. Beslutet togs då en enig treklöver bestående av Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet röstade för en förlängning. Därmed kommer Attendo att driva äldreboendet till och med sommaren 2023.

Annons
 

Enligt omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer så har Attendo arbetat hårt för att komma tillrätta med alla de problem som man haft sedan de tog över driften den 1 november 2017.
– Enligt den senaste undersökningen så är 70 procent nöjda med äldreboendet. Detta ska jämföras med 39 procent året innan. Det är en fantastisk höjning även om de började från en mycket låg nivå. Därför tyckte vi att de skulle få ett år till, säger Jan Allan Beer.

Han menar att den dåliga publiciteten Attendo fått nationellt den senaste tiden gör att de är tvingade att förbättra sig ännu mer.
– Det måste helt enkelt ske en förbättring. Något annat är inte acceptabelt hos aktieägarna, menar ordföranden.

Jan Allan Beer hävdar att Attendo bättrat sig på alla områden men att maten fortfarande måste bli bättre.
– Det märkliga är att måltidssituationen i sig får bra omdömen men maten får lågt betyg. I normala fall brukar dessa siffror följas åt men så är det inte i detta fall. Jag tolkar det som att maten helt enkelt inte håller måttet.

Treklövern tog beslutet om en förlängning på förslag av omsorgsförvaltningen vilka enligt Jan Allan Beer varit i tät kontakt med ledningen för äldreboendet. Personligen litar han inte helt på vad ledningen presenterar.
– Nej, det gör jag inte. Men kombinationen av att undersökningen visar att det blivit bättre med att ledningen blivit mer transparenta gällande sina brister gjorde att vi i Treklövern fattade beslut om en förlängning.

Landskrona Direkt har genom åren med jämna mellanrum fått samtal från såväl anhöriga som personal. Dessa skickar helt andra signaler än de som ledningen på äldreboendet för fram till omsorgsförvaltningen. Sådana samtal har uppenbarligen även den politiska oppositionen i staden fått. Fatmir Azemi, kommunalråd för Socialdemokraterna, skriver bland annat följande i ett debattinlägg.
– Både anhöriga och personal har ringt och berättat om missförhållandena på boendet. Det råder en tystnadskultur i bolaget. Man vill skrämma och hota personalen, så att de inte vågar föra fram sina klagomål. Vi behöver inte arbetsgivare som försöker tysta ner personalen. Vi behöver stärka skyddet för personalen som vågar agera eller larmar om missförhållande.

Jan Allan Beer väljer att inte tro fullt ut på vad Fatmir Azemi säger.
– Jag tror att han överdriver. Han har ju en politisk agenda som går ut på att Socialdemokraterna inte vill ha privata aktörer över huvud taget, säger han och påstår att omsorgsförvaltningen inte fått några samtal om någon eventuell tystnadskultur.
– Nej, det har dom inte. Och det borde dom fått om det varit ett problem.

Han säger att han själv inte heller hört om detta, inte mer än ett telefonsamtal.
– Det var en anonym kvinna som ringde mig. Hon hade dock redan slutat på Attendo. Men bara det faktum att hon var anonym gjorde mig skeptiskt.

Landskrona Direkt nämner för ordföranden om problemet med tystnadskultur generellt i samhället, allt från tystnadskulturen i den brottsliga världen till att anställda på stadshuset förbjuds att prata med media. Och att det därför kanske inte är så konstigt att det skulle råda en tystnadskultur på Attendo.
– Skulle så vara fallet så är det fruktansvärt.

Beslutet om en förlängning av avtalet innebär att Attendo kommer att driva Skiftesvägens äldreboende till och med halvårsskiftet 2023. Vad som händer sedan vet ingen.
– I värsta fall så blir det inte bättre på Attendo och i sådant fall kommer vi inte att handla upp driftern från och med sommaren 2023. Då kommer vi att driva det kommunalt. Skulle de dock förbättra sig och ha minst lika bra siffror i undersökningarna som våra kommunala boenden så kommer vi att göra en ny upphandling. Då kan vem som helst, alltså även Attendo, lämna in nya anbud, avslutar Jan Allan Beer.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser