Gräddfil upprör visselblåsare

Det blåser friskt runt stadshuset. Åter har en chef köpts ut och inte går det att få veta orsaken till detta.
Landskrona stad är Landskronas största arbetsgivare. Att arbeta i en kommun skiljer sig  en del från att arbeta hos en privat arbetsgivare då kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Helt andra krav finns när det gäller insyn i arbetet då verksamheten är skattefinansierad. 

Till Landskrona stads visselblåsarfunktion har en anonym anmälan gjorts i veckan.

Misstankar riktas mot en hög tjänsteman som enligt visselblåsaren ska ha anställt en tidigare medarbetare.
– Jag kallar det vänskapskorruption, säger en tipsare till Landskrona Direkt.

Den utpekade chefen ska enligt anmälan ”ha anställt en före detta medarbetare som projektledare utan att förhandla enligt stadens rekryteringsordning, eller internt se om kompetens finns”.

Vidare anser visselblåsaren att lönen inte motsvarar vad personer på liknande tjänster har utan är ”skandalöst hög.”

I kommunens utredningsgrupp för inkomna visselblåsartips ingår bland annat Boel Kvist, chef över juridiska avdelningen i Landskrona stad.
– Jag kan inte uttala mig kring innehållet just nu, säger hon om den aktuella anmälan.

Klart är att anställningsförfarandet rört upp känslor på den aktuella enheten.
– Rena rama gräddfilen. Jag hoppas att facken reagerar om inte visselblåsarens anmälan får effekt, säger en initierad källa. 

Visselblåsarfunktion ingen självklarhet
2012 stred Måns Back Nilsson då S-märkt för att Landskrona stad skulle inrätta en tipskanal för visselblåsare. Det låg liksom i tiden att kommunanställda och förtroendevalda skulle få en chans att göra anmälningar av allvarliga oegentligheter och korruption. Motionen avslogs i det närmsta, då den ansågs besvarad. I svaret hette det den gången att man alltid kunde vända sig till stadens säkerhetschef.

– Det viktiga är att man vågar slå larm, ansåg kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) då.

Drygt två år senare bifölls emellertid en liknande motion undertecknad av Niklas Karlsson (S).

På Landskrona stads hemsida finns nu en E-tjänst för ”Visselblåsare” där anställda inom kommunen, dess hel- och delägda bolag och personer i uppdrag för någon förvaltning eller kommunägt bolag kan anmäla allvarliga oegentligheter begångna av personer i ledande ställning eller i nyckelposition inom stadens organisation.

Ett par anmälningar om året
Sedan starten har 15 anmälningar gjorts. Inga anmälningar har dock gått vidare till en polisanmälan. Enligt det formulär som visselblåsaren har att fylla i rör det lagbrott och inte etik/moral. Frågan är om staden då inte måste polisanmäla inkomna tips.
– Det beror ju på vad utredningen kommer fram till, så inte nödvändigtvis, säger kommunjurist Boel Kvist.

”Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt”, står att läsa i manualen till visselblåsarfunktionen, vad menas med detta?
– Jag kan hålla med om att formuleringen bör korrigeras, eftersom en inkommen anmälan är en allmän handling och därför inte kommer gallras per automatik utan bevaras, svarar Boel Kvist.

Till arkivet