Annons

Kommunala skolor drar upp snittet för lärarbehörigheten

De båda lärarfacken har på sistone satt fokus på Landskronas skolor och uppenbarligen är man inte alltid överens med arbetsgivaren.

Lärarförbundet presenterade i förra veckan siffror för hur det är ställt med lärarbehörigheten i landets kommuner. Siffror som inte var smickrande för Landskronas del då fackförbundet pekar på att var tredje lärare i staden var obehörig i oktober 2020.

Annons
 

Med statistik kan man bevisa vad som helst, brukar det låta när man inte är överens om siffrorna.
– Det verkar råda en statistikförvirring här, menar Jimmy Sjöstedt, biträdande förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona stad och skickar med två *tabeller från SCB, där det på det ena klart framgår att 66 procent av lärarna utslaget på heltidstjänster i Landskronas grundskolor hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
– Den siffran (66%) är inkluderat våra fristående skolor i Landskrona och lärare med heltidstjänster och med lärarlegitimation motsvarande den nivån som man undervisar. Tittar man på kolumnen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (individer) så ser vi också att de kommunala skolorna ligger högt även när nivån är en faktor. Här ligger kommunala skolor stabilt på 79 procent, poängterar Jimmy Sjöstedt.
– De kommunala skolorna ligger på en högre nivå och drar upp snittet, förtydligar han.

Lärarförbundet förklarar
Landskrona Direkt kontaktar Johan Ernestam, utredare, centralt på Lärarförbundet och undrar varför dessa mäter i ”heltidstjänster” istället för i antal personer.

 – Skälet är så klart att det ger en mer rättvisande bild av hur det ser ut i verkligheten i skolorna. Låt oss ta ett extremt exempel för att visa konsekvensen av det ena eller det andra valet av uppgift: Vi har en skola med elva lärare anställda. tio har behörighet i det ämne de undervisar, dock har var och en bara en 10-procentstjänst, den elfte saknar behörighet, men jobbar i utbyte heltid. Räknat på antalet anställda lärare är behörigheten alltså 10/11 eller 91 %. När vi räknar om det på heltider så motsvarar de tio 10-procentstjänsterna en heltidstjänst, medan den obehöriga är en heltidstjänst. I den kolumnen så blir istället behörigheten 50 %. Det är ju den sista siffran som i verkligheten säger något om hur stor del av undervisningen på skolan som ges av behöriga lärare. Därför tycker vi att fokus bör sättas på den siffran, förklarar han.

 – Så för Landskronas kommunala skolor är 68 procent en mer rimlig siffra än 79 procent, och för kommunen som helhet 66 istället för 76 procent.

Attraktiv arbetsgivare
Biträdande skolchef Jimmy Sjöstedt framhäver att SCB-statistiken visar att åtta av tio lärare att i de kommunala skolorna i Landskrona är legitimerade i minst ett ämne och för den nivån som de undervisar på. Han berättar vidare att Landskrona stad generellt sätt har gott om sökande till utlysta lärartjänster.
– Vi är en attraktiv arbetsgivare. Visst händer det att vi saknar behörigt sökande i något fall. Det rör främst de praktiskt estetiska ämnena, säger han.

Ta signalerna på allvar
Lärarförbundet lokalt i Landskrona vill att kommunen inte åsidosätter statistiken som presenterats.
– Det är ytterst alarmerande och oroande att lärarbehörigheten är så låg. Detta drabbar ytterst eleverna och deras möjligheter att nå behörighet för vidare studier, säger Rebecka Kainulainen, ordförande och huvudskyddsombud Lärarförbundet Landskrona och menar att lönerna är ett instrument att få duktiga och behöriga sökande till staden.

– Vi får signaler från lärare som är intresserade av tjänster i Landskrona att lönerna är för låga, berättar hon.

– Hur lärarlönerna står sig gentemot kranskommunerna har vi analyser från tidigare år och då ser vi att vi står oss väl. Analysen för i år är under framtagande, säger Jimmy Sjöstedt.

Rebecka Kainulainens analys är däremot glasklar.
– Årets löneökning för lärare är under all kritik. 1,8 procent och 0,2 procent till förvaltningens prioriterade grupper/arbeten och dessa känner lärarna inte till. Dessutom är dessa skrattretande procent utifrån individuell lönesättning, vilket gör att många troligtvis inte ens kommer upp i 1,8 procent, säger hon.

Lärarförbundet i Landskrona har dessutom yrkat på 1500 kronor i covidkompensation för sina medlemmar.
– Det har vi inte fått något svar på, avslutar Rebecka Kainulainen.

 

*Tabellerna från SCB.

Läs mer:
Var tredje lärare är obehörig i Landskrona

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser