Här är Landskronas pandemistöd

Bänkarna
Bänkarna på Rådhustorget är uppskattade och flitigt använda men visste du att de är en av flera åtgärder staden gjort i pandemins spår?

Redan den 20 mars ifjol gick Landskrona stad ut med ett pressmeddelande om att det lokala näringslivets påverkan av corona var mycket stor. Det talades då om ett ”mycket oroväckande läge” i flera branscher. Situationen är på inget sätt annorlunda idag. Landskrona Direkt har därför bett staden redogöra för vilka åtgärder man gjort riktat mot näringslivet.

Staden vidtog i mars ifjol en handfull åtgärder där man bland annat skulle avvakta med att ta ut tillsynsavgifter för småföretagare. Evenemang och konferens sköts på framtiden i stället för att ställas in och det skulle bjudas på ökad uteserveringsyta.
– Restaurang, handel och besöksnäring har en mycket tuff situation och vi måste se hur vi på olika sätt kan underlätta för dem, sa Anna Classon, näringslivschef i Landskrona stad då.
Ganska snart följdes de första åtgärderna upp med bland annat gratis parkeringar i centrala Landskrona.

Frågan är vilken effekt stadens insatser fick?
Svaren ser naturligtvis olika ut beroende på vem man frågar. En del konkurser har det varit under året bland småföretagare. Senast i raden var Maddes (Café och Restaurang i Landskrona AB) som i förra veckan gick i konkurs.

Synen på feriepraktik olika i Lund och Landskrona
I en jämförelse mellan skånska kommuner ser det olika ut hur dessa hanterar pandemin, hur man informerar och skapar åtgärder. Exempelvis lanserade Lund nyligen ett fjärde åtgärdspaket med anledning av corona. Lärostaden ger stöd åt en rad olika verksamheter. Bland annat gör man tvärtemot Landskrona och vill se en förstärkning av feriepraktiken för ungdomar där det ska skapas fler platser i kommunen, näringslivet och föreningar.

Med hänvisning till Lunds fyra åtgärdspaket hörde vi med kommunen vilka åtgärder som gjorts Landskrona sedan ifjol våras. Det dröjde en vecka innan Landskrona Direkt fick svar.
Tillväxt- och kommunikationschef Anna Classon svarade med att redovisa veckans beslut i kommunstyrelsen, som ska avgöras i kommunfullmäktige i maj.
– Vi efterskänker tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt avgift för markupplåtelse för uteservering 2021.
Här är dock inte politiken helt överens än. SD har gjort klart att de kommer att tilläggsyrka att även fjolårets avgifter ska efterskänkas. Något som S också verkar stå bakom, detta sedan kommunalråd Fatmir Azemi på den snabbväxande facobooksidan Landskronamat igår uttalat stöd för detta.
– Jag hoppas alla partier ska vara med och stötta restaurangerna i staden, säger han bland annat i intervjun med kockprofilen Poul W Lorenzen och utlovar att hans parti kommer att stå bakom en återbetalning av avgifterna för 2020.

Feriepraktiken har som vi tidigare skrivit halverats mot tidigare år och istället görs en satsning på betald sommarskola. Bland åtgärderna återfinns ytterligare en ungdomssatsning.
– Vi ger ungdomar chansen att driva eget företag på sommarlovet genom konceptet Ung Drive, ett alternativ till sommarjobb, informerar Anna Classon.

Småföretagarna är de som i flera fall kommit i kläm i pandemin.
Vi kommer att arrangera ytterligare utbildning i marknadsföring på sociala medier för handlarna under våren. Vi erbjuder även möjlighet att få anstånd med betalning och kan påskynda betalningar till våra leverantörer, redogör Anna Classon

Länsstyrelsen vägleder kring omsättningsstöd 
Länsstyrelsen gick i veckan ut redovisade att enbart 15 procent av småföretagarna har sökt omsättningsstöd och att man nu erbjuder vägledning. Omkring 7500 enskilda näringsidkare i Skåne, Kronoberg och Blekinge är berättigade att söka omsättningsstöd för ekonomiskt bortfall under pandemin. Hittills har bara drygt tusen ansökningar  ­kommit in. Den 30 april stänger fönstret för stödperioden augusti 2020 – februari 2021.
–  Denna informationen försöker vi också sprida vidare i våra olika kanaler, säger Anna Classon.

– Vi erbjuder matchningsstöd genom Tillväxt Landskrona, det vill säga vi hjälper till att matcha arbetsgivare med övertalighet med arbetsgivare som har arbetskraftsbrist. Vi erbjuder även coaching och stöd för affärsutveckling genom projektet Framtidscoach.

Avslutningsvis nämner hon en satsning som fallit riktigt väl ut, även om alla bänkar just idag inte var fullsatta runt lunchtid.
– Vi har satt ut året-runt-bänkar på Rådhustorget för att få fler platser för take-away.

Till arkivet