Strandberg: ”En milstolpe i Europaspårets historia”

Debatten kring nästa fasta förbindelse mellan Sverige och Danmark fortsätter. På torsdagen hölls ett digitalt möte i riksdagens trafikutskott. Med på mötet var kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). Han informerade om fördelarna med Europaspåret, en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Och han var mycket nöjd efter mötet.

På mötet fick förutom Torkild Strandberg, Helsingborgs kommunalråd Peter Danielsson (M) och Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) berätta om fördelarna med just deras förslag.
– Vi satt i mötet från klockan tio fram till lunchtid och det var ett par mycket intressanta och givande timmar, säger Torkild Strandberg.
– Vi fick då i lugn och ro berätta om våra förslag och jag kände personligen att vi nådde fram till trafikutskottet och väckte deras nyfikenhet.

Torkild Strandberg tror att mötet kan göra skillnad.
– Trafikutskottet har tidigare bara tittat på HH-linjen eftersom det är det som politiken i regionen och regeringen lyft fram. Men nu kom vi med. Och det som gläder mig mest är att vi fick ännu en riktigt tung aktör som tycker att vårt alternativ ska utredas, och det är Green Cargo. Andra som vill att Europaspåret ska synas tillsammans med övriga alternativ är SJ och skogsindustrin.

Nu fortsätter företrädare för Landskrona stad att lobba för Europaspåret.
– Vi begär inte att beslutfattarna ska bygga Europaspåret. Men vi vill vara med i diskussionerna på lika villkor som alla andra. Då tror vi att vi har en bra chans eftersom vår lösning är den mest heltäckande. Det handlar helt enkelt om godstrafiken och om att koppla samman allt till Fehmarn Bält-förbindelsen som blir klar 2029, säger Torkild Strandberg.
– Vårt fokus ligger nu på att få fler aktörer inom godshanteringen samt de styrande på båda sidor av Öresund att öppna ögonen för Europaspåret.

Inte bara godstrafik
Det finns även de, framför allt Landskronabor, som undrar om Europaspåret gör det möjligt att hoppa på tåget i Landskrona för att resa direkt till Köpenhamn.
– Enligt vårt förslag så kan de det. Snabbtågen mellan Stockholm och Köpenhamn kommer säkert bara att ha ett eller två stopp mellan städerna så de tågen lär susa förbi. Men regionaltågen vill vi ska stanna i anslutning till stationen i Landskrona, informerar Torkild Strandberg och betonar hur viktigt torsdagens möte var.
– Det var en milstolpe i Europaspårets historia, avslutar han.

Till arkivet