Annons

Papper istället för penséer

På kulturförvaltningen samt på fritid- och teknikförvaltningen har chefer men även andra yrkeskategorier, exempelvis köksbiträdena fått finna sig i att sysslorna framöver delvis är annorlunda. Flera har rent av blivit uppsagda på grund av arbetsbrist samtidigt som de som är kvar fått nya arbetskamrater. Vad ska en parkchef syssla med som inte den tidigare klarar av eller kan utbildas till…

Det är inte alldeles enkelt att få raka och klara besked kring den omorganisation som råder inom ett par förvaltningar i Landskrona stad. Det har bland annat hänvisats till ”business case” och att det handlar om ”att leverera bättre välfärd utan att öka kostnaderna”. Inte blir det lättare när vi ställer frågor om nyanställningar där det hävdas arbetsbrist..

Annons
 

När den nu uppsagda parkchefen ersatte den tidigare som gick i pension så arbetade hon under vad som då hette teknik- och serviceförvaltningen. Efter diverse omorganisationer hamnade hon under stadsbyggnadsförvaltningen och det är från dessa som hon nu är uppsagd.
– Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att planera och genomföra förändringar i stadsmiljön. I samband med att berörd funktion flyttades över från teknik- och fritidsförvaltningen och att stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag behövde förstärkning konstaterades att uppdraget krävde en arkitektkompetens. Det hade inte berörd person, säger stadsbyggnadschef Johan Nilsson, när vi ber om hjälp att bena ut alla turer eftersom staden trots allt söker efter en ny enhetschef för stadens parker.

Kunde då inte parkchefen återgått till sin tidigare förvaltning där man nu söker en ny parkchef.
– Teknik- och fritidsförvaltningen har ställt om kravprofilen för parkchefsrollen utifrån uppdraget, d v s den kan inte likställas med tidigare planeringsroller eller gamla chefsroller mm. Vi söker brett efter denna kompetens, svarar Christian Dahl, chef för teknik- och fritidsförvaltningen i ett mejl.

Vi läser svaret ett par gånger och ringer upp för att få ett förtydligande.  Christian Dahl säger då att den nya chefsrollen är helt organisatorisk. Den nya parkchefen ska alltså inte ha med det rent praktiska att göra.
Papper istället för penséer, typ.
– Ja, så kan man uttrycka det, säger Christian Dahl.

Vi undrar då om det inte hade varit billigare att utbilda den före detta chefen, som trots allt kostar en del skattekronor som arbetsbefriad och med avgångsvederlag. Dessutom känner hon väl till hur parkenheten fungerar.
– Denna fråga bör ställas till stadsbyggnadsförvaltning dit funktionen förts över och då är det i så fall de som ska utbilda henne, svarar Christian Dahl.

När vi då undrar över om inte teknik- och fritidförvaltingen borde vara behjälpliga med detta eftersom det är där jobbet som enhetschef park nu varit utlyst, svarar chefen kort.
– Det har aldrig varit på tal.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser