Europaspåret föreslås bli del av Svalövs nya översiktsplan

Arbetet med att lobba för Europaspåret fortsätter. Detta efter att kommunstyrelsens ordförande i Landskrona Torkild Strandberg (L) såg torsdagens presskonferens med Trafikverket och danska Vejdirektoratet tillsammans med Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad,
Arbetet med att lobba och jobba för Europaspåret fortskrider. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) samt  Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad gläds åt att Svalöv nu ritat in Europaspåret i sin översiktsplan.

Landskrona stads kommunstyrelse har idag antagit ett remissyttrande rörande förslag till ny översiktsplan för Svalövs kommun. Landskrona stad ser mycket positivt på att Svalöv har ritat in Europaspåret – en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn – samt en ny rangerbangård i sin översiktsplan.

Förslaget på ny översiktsplan för Svalövs kommun sträcker sig till år 2040. Redan 2029 förväntas en fast förbindelsen över Fehmarn mellan Danmark och Tyskland att stå klar. Fehmarn-förbindelsen skapar nya klimatvänliga möjligheter för långväga transporter från Sverige till kontinenten via järnvägen. Öresundsbron kommer inte ha kapacitet till de ökningar i trafiken som Fehmarn-förbindelsen väntas skapa, menar man från Europaspårets förespråkare.  Landskrona stads projekt Europaspåret är ett förslag på en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn till gods-, fjärr- och regionaltåg samt biltrafik. Europaspåret är enda förslaget på en fast Öresundsförbindelse som kan hantera gods- och fjärrtåg.

– Vi ser mycket positivt på att Svalövs kommun har ritat in Europaspåret i sin översiktsplan. Det visar att det är fler kommuner i Skåne som ser att Europaspåret kan lösa de konkreta utmaningar som vi står inför vad gäller kapacitet till gods- och fjärrtåg. Vi arbetar för att Region Skåne tar med Europaspåret i sina infrastrukturprioriteringar och att Europaspåret utredas av Trafikverket, säger kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Torkild Strandberg (L).

Den ökande godsvolymen på järnväg kräver också en utbyggnad av godsterminalstrukturen. Malmö godsbangård saknar kapacitet och kan inte hantera de långa godståg som Fehmarn-förbindelsen byggs för. En utredning som Region Skåne tidigare beställt visar att området kring Marieholm i Svalövs kommun ger de mest gynnsamma förhållanden för godstrafiken. Denna placering passar också väldigt bra i kombination med Europaspåret. Det skulle betyda att sträckan Lund-Malmö-Kastrup via Öresundsbron avlastas för en mycket stor del av godstågstrafiken.

Svalövs kommun har i den nya översiktsplanen ritat in en placering för en ny godsbangård i Svalövs kommun.

– Frågan om en effektiv godsstruktur är viktig för Skåne och Sverige. Vi är positiva till Region Skånes intentioner gällande en ny rangerbangård i Svalövs kommun och vi tror det skulle ha en positiv effektiv på kommunen. Vi vill att förslaget om Europaspåret utreds på samma sätt som övriga förslag på nya förbindelser, därav vill vi ha Europaspåret och placering av en rangerbangård inritad i förslaget på ny översiktsplan för Svalövs kommun, säger kommunstyrelsens ordförande i Svalövs kommun, Teddy Nilsson (SD).

Till arkivet