Annons

Fortsatt oklart om ångsprutans framtid

Seniora brandmästare Göte Hilding visar med stor entusiasm upp den gamla ångsprutan för Landskrona Direkt.

Minns du den fantastiskt välbevarade ångsprutan som under drygt 100 år förvarats i kommunens olika förråd utan att den kunnat visas upp för allmänheten? Än har inget hänt och nu ger initiativtagarna upp hoppet.

Annons
 

I fjol somras skrev vi om att två före detta brandmän, Björn Lind och Göte Hilding ville att en 127 år gammal ångspruta skulle komma stadens innevånare till del. Entusiasterna visade upp ångsprutan för såväl lokal media som för beslutsfattare inom kommunen.

– Vi håller som bäst på att utreda, dels var den ska stå och hur man ska ha visningsverksamhet. Klart är att något ska vi göra, utlovade då Christian Dahl chef för kulturförvaltningen men också tillförordnad chef inom teknik- och fritidsförvaltningen.

Ganska snart kom beskedet att ångsprutan inte kunde placeras i det nuvarande biblioteket, den före detta brandstationen. Sedan dess har det varit tyst i frågan.
– Göte Hilding är dessvärre svårt sjuk och jag har åtskilliga gånger lyft frågan hos Torkild Strandberg och Christian Dahl men det händer inget. Visst, de lovordar ångsprutan men det finns liksom ingen plats att hysa den på. Hur svårt ska det vara?, undrar Björn Lind som saknar viljan hos de som äger beslutsrätten.
– Jag har inte några möjligheter att agera i sakfrågan så nu lämnar jag ångsprutan åt sitt öde i deras händer, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg överlåter åt räddningschef Eva Lövbom samt kulturchef Christian Dahl att svara på frågor om ångsprutans framtid men ger oss trots allt sin uppfattning om den ”antika brandbilen”.
– Ångsprutan är en historisk klenod som ska bevaras för eftervärlden. Om det går att placera den så att många kan ta del av den är det naturligtvis trevligt, säger han.

– Jag vet att de förts en dialog med kulturförvaltningen angående att placera ångsprutan mer offentligt men efter att de har tittat på det har de ingen lösning inom sina lokaler så ångsprutan står kvar hos oss, säger räddningschef Eva Lövbom och vi börjar ana ett moment 22.

– Vi själva tycker att ångsprutan är för fin för att egentligen inte visas upp. Vi har dock ingen plats alls i vagnhallen där vi prioriterat att ha vår gamla brandbil så vi har fått ställa ångsprutan i en container för förvaring. Det tycker vi är väldigt tråkigt men så har det varit i ett tag. Vi har ingen plan att avyttra ångsprutan men det är väldigt sällan vi kan visa upp den, säger räddningschefen.

Kulturchef Christian Dahl med ”många järn i elden” om uttrycket tillåts svarar inte själv. Svar kommer istället via tillväxt- och kommunikationschef Anna Classon.
– Kulturförvaltningen har utrett samtliga verksamhetslokaler och dessvärre kräver ångsprutan mycket plats. Vi har helt enkelt ingen lokal som är publik och bemannad och som kan härbärgera den på ett säkert sätt och med rätt förutsättningar. Vi tycker ångsprutan är fin, men det går inte att skapa en ny utställningsverksamhet enkom för detta föremål. 

– Så ser situationen ut just nu men självfallet omvärderar vi detta om förutsättningarna skulle förändras, skriver hon i ett mejlsvar.

–  Ångsprutan är snart 130 år gammal och med en placering direkt innanför entrén till vänster på stadsbiblioteket, tillika gamla brandstationen, så återvänder ångsprutan till den plats där den var placerad för 100 år sedan. Det handlar bara om lite god vilja från stadens sida, avslutar Björn Lind

Läs mer:
Veteraner vill rädda unik ångspruta
Kulturchefen: Ångsprutan ska räddas
Ingen ångspruta på biblioteket

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser