Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

Sportlov och muterade virusstammar oroar

Ytterligare 14 000 vaccindoser är på väg till äldreboendena i Skåne.

Region Skånes positiva nedåtkurvor har mattats av. För att smittspridning inte ska ta fart igen krävs att skåningarna följer de allmänna råd som gäller. Den uppmaningen går regionen ut med idag. Sportlovet och muterade virusstammar är orosmoment framöver.

Annons
 

Minskningen av antalet covidfall i Skåne har bromsat in rejält. Det visar den senaste veckostatistiken.
– Minskningen av antalet fall planar tyvärr ut. Och det gäller i alla åldersgrupper, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Det är en fortsatt hög provtagning och andelen positiva fall bland dessa minskar, men även här har minskningstakten planat ut. Detsamma gäller antalet inlagda covidpatienter på sjukhus – de minskar kontinuerligt men i långsammare takt.

Denna avplaning ger enligt Eva Melander anledning till vaksamhet.
– Det är ett skört läge nu, allt står och väger. Om vi inte håller i det här kan smittspridningen åter ta fart vilket i sin tur kommer att innebära en ökad belastning på vården.

Eva Melander uppmanar därför alla skåningar att fortsätta att hålla sig till råd och restriktioner: att hålla sig i sin egen bubbla, undvika nya kontakter, om möjligt arbeta hemma och undvika onödiga resor.
– Fortsättningen påverkas av hur vi alla beter oss i samhället. Det förestående sportlovet och förekomsten av muterade virusstammar är orosmoment.

Vaccinationsstatistik varje tisdag
Idag har drygt 48 250 skåningar fått sin första vaccindos och knappt 12 000 är färdigvaccinerade. Från och med idag kommer Region Skåne att redovisa veckostatistik på tisdagar. Vaccinationsstatistiken visar bland annat hur många som vaccineras per vecka, åldersgrupp och kommun. För Landskronas del gäller att 1524 landskronabor har fått sin första dos och att 240 är färdigvaccinerade. 

Att andelen vaccinerade kan variera mellan kommunerna beror på flera olika faktorer. Eftersom de äldsta prioriteras har kommuner med en stor andel äldre också en större andel vaccinerade än kommuner med yngre befolkning.

7 av 10 erbjuds vaccin enligt plan
Folkhälsomyndighetens nuvarande leveransplaner för vaccin mot covid-19 påverkar vaccinationstakten i Region Skåne. Framför allt under februari och mars är tillgången fortsatt starkt begränsad.
– 70 procent av skåningarna kommer att kunna ha erbjudits en första vaccindos före sista juni. Däremot ser vi problem att uppnå det nationella målet om att en lika stor andel också ska vara färdigvaccinerade med två doser då, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Så fort de stora vaccinleveranserna kommer har Region Skåne material, personal och kapacitet för att snabbt och säkert börja vaccinera allmänheten, uppger man. Uppåt 140 00 skåningar utanför prioriteringsgrupperna kommer då varje vecka att kunna vaccineras. Därutöver finns de vårdcentraler och sjukhus som idag vaccinerar de allra sköraste och viss vårdpersonal.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser