Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

Smittspridningen fortsätter minska

Fredag kan innebära kö till Systembolaget kvart i sex, håll avstånd.  fredag betyder också att vi bjuder på senaste nytt om smittspridningsläget i Landskrona.

Smittspridningen i Skåne fortsätter att successivt avta. Landskrona följer den trenden. Under vecka 5 har antalet sjunkit till 109 fall. Totalt har 1 397 personer i Landskrona fått sin första vaccindos fram till vecka fem, enligt Nationella vaccinationsregistret.
Det innebär att 3,9 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. Det i sig är en lägre andel än de flesta andra kommuner.

Annons
 

Även om situationen har förbättrats är läget fortfarande allvarligt i Skåne. Myndigheterna understryker vikten av allas ansvar att fortsätta följa riktlinjer och rekommendationer, särskilt eftersom muterade virusvarianter förekommer i Skåne. Uppskattningsvis utgör mutationer som är typiska för den brittiska virusvarianten cirka 12 procent av de positiva covid-19-proverna.

Färre sjuka inom omsorgen
I slutet av veckan rapporteras sju patienter och två medarbetare inom omsorgen i Landskrona ha en pågående covid-19 infektion vilket är en halvering jämfört med förra veckan. Merparten av de smittade patienterna/brukarna återfinns i de särskilda boendena. Inom hemvården är situationen fortsatt stabil. 

Vaccintillgången är kärv och Region Skåne meddelade i veckan att leveranserna kommer att vara färre under februari-mars. Detta gör processen fortsatt långdragen och svårplanerad i Landskrona, liksom i övriga kommuner. Förhoppningen är fortfarande att samtliga patienter och personal inom särskilt boende ska ha fått sin andra dos i mitten av mars.

Köfusk till vaccinering mot covid-19 granskas friskt, runt om i landet. Region Skåne har begärt in en rapport om chefer, administrativ personal och anhöriga till vårdpersonal gått före i vaccinationskön. Landskrona Direkt har efterfrågat hur det ser ut i Landskrona. Vi har ännu ej fått svar. HD/Sydsvenskan skriver idag om  att Region Skåne ska ha fått uppgifter om ”Chefer i Landskrona kommun ”som fanns tillgängliga” fick vaccin när det blev doser över”.
– Vi vill förtydliga att de chefer i Landskrona som har vaccinerats är de som har kontakt med våra sköra äldre. De tillhör alltså den prioriterade gruppen och har fått vaccin för att minska risken för smittspridning på våra särskilda boenden. Detta arbetssätt har staden stämt av med Region Skåne, säger omsorgsförvaltningens chef Håkan Strömberg.

I måndags fick Landskrona stad ett skriftliga avslag på sin ansökan om förlängt besöksförbud inom stadens särskilda boenden. Anledningen till avslaget är att smittspridningen minskat i Landskrona från vecka 1 till vecka 4. Anhöriga ombeds att inte besöka sina närstående förrän de har fått sin andra dos vaccin.
–  Vi tycker att det är förvånande att Folkhälsomyndigheten ger avslag på vår ansökan, inte minst när man nationellt går ut med nya allmänna restriktioner med anledning av oron kring ökad smitta. Det är även förvånande eftersom de beviljat förlängning till liknande kommuner med något lägre smittspridning än den i Landskrona, säger Håkan Strömberg.
– Folkhälsomyndigheten har gjort olika bedömningar för skånska kommuner när det kommer till besöksförbud på särskilda boenden och det vilar ett tungt ansvar på de remissinstanser som inte godkänt ansökan i dessa ansträngda tider som råder, anser Håkan Strömberg.

Riktlinjer vid utlandsresa på sportlovet 
Inom utbildningsförvaltningen är läget fortsatt stabilt med endast fåtal smittade både bland elever och personal. Den successiva återgången till undervisning på plats i skolan för högstadiet och gymnasiet går bra även om det innebär en ökad ansträngning för både verksamheter och elever.

Inför sportlovet kommer ett utskick att gå ut till vårdnadshavare gällande riktlinjer för de som reser utomlands. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer uppmanas hemresande bland annat att stanna hemma i sju dagar, detta gäller både vuxna och barn. Berörda vårdnadshavare ombeds att snarast ta kontakt med sin skola för att i dialog göra upp en plan för distansundervisning efter hemkomst.

Mot bakgrund av att nya virusvarianter som orsakar covid-19 har fått stor spridning i vissa länder rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som reser utomlands ska:

  • testa sig direkt efter hemkomst
  • testa sig igen på dag fem
  • stanna hemma från arbete/skola i sju dagar.

För medarbetare inom staden som varit på utlandsresa gäller att dessa ska följa rekommendationerna.  Det innebär att man arbetar hemifrån om det är möjligt eller att man ansöker om tjänstledighet utan lön.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser