Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

Så ska skåningarna vaccineras

Så snart vaccinleveranserna kommer har Region Skåne en plan för hur det ska gå smidigt att vaccinera alla skåningar.

Uppdaterad 2021-02-10 kl. 14.15

Region Skåne är redo att snabbt utöka vaccineringen mot covid-19 så snart leveranserna väl kommer. Alla vuxna som bor eller vistas i Skåne kommer att erbjudas gratis vaccin och för den breda allmänheten ska externa vaccinatörer hjälpa till.

Annons
 

Region Skåne har nu upphandlat externa vaccinatörer för att så snabbt som möjligt kunna vaccinera den breda allmänheten när de stora vaccinleveranserna väl kommer längre fram i vår. Kapaciteten beräknas ligga på drygt 140 000 doser i veckan utöver den vaccinering som redan görs idag på vårdcentralerna och sjukhusen.

– Vi arbetar nu för att alla skåningar ska kunna vaccineras så snart det finns mer vaccin. För den breda allmänheten i åldersgruppen 18-64 år har vi valt att sluta avtal med externa leverantörer. Det är en viktig avlastning för primärvården så att vårdcentralerna kan fokusera på såväl vaccinering som vårdbehov hos sina patienter, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Tidsbokning på 1177.se
Just nu pågår planeringsarbete för att kunna erbjuda hög kapacitet när vaccinet kommer. Invånare över 65 år kommer att vaccineras av vårdcentraler och invånare 18-64 år kommer att vaccineras av externa vaccinatörer vid vaccinationsmottagningar som kommer att finnas över hela Skåne. När det är dags att boka tid kommer man kunna göra det på 1177.se. För den som saknar e-legitimation kommer det finnas möjlighet att ringa och boka tid hos sin vårdcentral. Det går inte att boka tid nu eftersom vaccintillgången för närvarande är starkt begränsad. Vaccinering kommer ske enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där de äldsta vaccineras först i varje fas. Information kommer att spridas brett till respektive målgrupp när det är dags för vaccination.

Flera leverantörer redo att vaccinera
Region Skåne har upphandlat vaccination mot covid-19 av flera leverantörer som kommer vaccinera allmänheten i åldrarna 18-64 år, som inte ingår i redan prioriterade grupper.
– Med den upphandlade vaccinationskapaciteten får vi en heltäckande tillgänglighet i hela Skåne och flexibla möjligheter att skala upp vaccinationshastigheten när vi väl får vaccin, säger Lars Kristensson, förvaltningschef för Medicinsk service och ansvarig för upphandlingen i Region Skåne.

Region Skåne har slutit avtal med 17 externa leverantörer för vaccinering mot covid-19. Det kommer finnas omkring 150 vaccinationsplatser och minst en tillgänglig vaccinationsenhet i varje skånsk kommun.

För närvarande råder vaccinbrist i landet vilket innebär att vaccineringen av den breda allmänheten dröjer. I februari har Region Skåne fått 300 000 doser färre än utlovat.
– Med de två doser som behövs per vuxen person, det vill säga cirka 2 miljoner doser, hade vi från vaccinstarten den 27 december för sju veckor sedan, kunnat vara färdiga med vaccinationerna i slutet av maj. Om det bara funnits vaccin, säger regiondirektör Alf Jönsson.

FAKTA: Vaccinering genomförs utifrån Folkhälsmyndighetens prioriteringsordning:

Fas 1
Boende och personal vid särskilda boenden för äldre
Invånare som får hemsjukvård och hemtjänst med omvårdnad och deras hushållkontakter
Personal inom kommunal omsorg som arbetar nära dessa grupper
Invånare 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först

Fas 2
Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
Invånare med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service) eller har personlig assistans
Personal inom vård och omsorg som arbetar patientnära

Fas 3
Invånare i åldern 60-64 år
Medicinska riskgrupper under 65 år som definieras av Folkhälsomyndigheten
Personer som har svårt att följa smittskyddsåtgärder
Invånare i åldern 18-59 år

Fas 4
Invånare i åldern 18-59 å

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser