Annons
Fredagen den 17:e september
Dagens namn: Hildegard, Magnhild

Smittan avtar så sakta

I Landskrona fortsätter situationen att förbättras och staden ligger nu strax under genomsnittet för Skåne när det gäller smittspridning.

Den senaste veckan har 122 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Landskrona. Det är en klar nedgång jämfört med föregående veckan med minus 82 fall. Som tidigare fredagar följer här en lokal sammanfattning av läget i Landskrona stad.

Annons
 

 I Landskrona fortsätter situationen att förbättras och staden ligger nu strax under genomsnittet för Skåne som ligger på 298 fall/100 000 invånare. Under vecka 4 rapporterades 122nyupptäckta fall i Landskrona. En ytterligare titt i pandemistatistiken gör gällande att 1 177 personer i Landskrona fått sin första vaccindos fram till vecka fyra, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 3,3 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Förvaltningschef vädjar om att inga besök ska ske
I slutet av veckan rapporteras 15 patienter och sju medarbetare ha en pågående covid-19 infektion. Av de smittade patienterna återfinns de flesta på särskilt boende. Inom hemvården är situationen fortsatt stabil, rapporteras det från omsorgsförvaltningen.

Vaccintillförseln har återigen bromsats upp vilket skapar tidsförskjutningar. Samtliga patienter och personal på särskilda boende har fått sin första vaccinationsdos. Dos två beräknas ha getts till alla i mitten av mars. För de kommunala hemsjukvårdspatienterna och deras hushållskontakter pågår just nu vaccinering. Under kommande vecka kommer sannolikt vaccinationerna att kunna återupptas bland personalen i hemvården. Som läget ser ut nu kommer tillgången till vaccin öka i början av mars. 

Omsorgsförvaltningen har ansökt om att förlänga besöksförbudet på särskilda boenden. Förbudet som funnits löpte ut i tisdags  och i avvaktan på nya besked rekommenderas anhöriga att inte besöka sina närstående tills de har fått sin andra dos vaccin. 
Förvaltningschef Håkan Strömberg har utfärdat en vädjan och utarbetat en anpassningar för hur omsorgen önskar att besök ska gå till, ”fram till fullgott skydd för våra äldre i mitten av mars nåtts hos de boende”.
– Vi vill nu rikta en stark vädjan om er uthållighet och omtänksamhet och ber er därför hålla ut och inte besöka oss tills vaccinationerna fortskridit, skriver han bland annat,

Inom utbildningsförvaltningen rapporteras läget fortsatt vara stabilt. Den successiva återgången till undervisning på plats i skolan för högstadiet och gymnasiet har hittills gått bra. Eleverna i årskurs 9 är helt tillbaka på sina skolor. Eleverna i årskurs 7 och 8 är generellt på plats varannan vecka, upplägget ser lite olika ut på olika skolor. På Öresundsgymnasiet är årskurs 3 tillbaka i närundervisning, årskurs 1 och 2 har minst 20 procent närundervisning i enlighet med rekommendationerna. 

Den oro inför återgången som utbildningsförvaltningen fick signaler om i förra veckan har mattats av. Skolorna erbjuder munskydd till elever och personal som önskar och dialogen med fackförbunden är god, sägs det.

Unga i gymnasieåldern får träna
Regeringen meddelade igår den 4 februari att idrotts- och fritidsaktiviteter nu kan öppnas även för unga i gymnasieåldern. Teknik- och fritidsnämnden har därför beslutat att göra det möjligt för barn och unga födda 2002 eller senare att träna i organiserad form både inomhus och utomhus. Dessutom öppnas utomhusanläggningarna för träning i organiserad form för alla, oavsett ålder. Däremot hålls duschar och omklädningsrum stängda för att minska risken för smittspridning. Beslutet gäller från och med 8 februari. 

Biblioteken öppnar i begränsad form
Biblioteken kommer från och med i nästa vecka att öppna i liten skala. Från och med måndag 8 februari ”meröppnas” biblioteket i Glumslöv. Det betyder att biblioteket i Glumslöv är öppet kvällstid och helger utan personal.  Stadsbiblioteket i Landskrona öppnar den 15 februari med begränsat antal besökare på plats samtidigt, max åtta personer. Även biblioteket i Häljarp öppnar med begränsad service från och med 15 februari, max fyra besökare åt gången. 

Landskrona museum, konsthall och teater fortsatt är stängda för allmänheten fram till den 21 februari.

 

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser