Ny rond väntar: Europaspåret vs. HH-förbindelsen

Arbetet med att lobba för Europaspåret fortsätter. Detta efter att kommunstyrelsens ordförande i Landskrona Torkild Strandberg (L) såg torsdagens presskonferens med Trafikverket och danska Vejdirektoratet tillsammans med Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad,
I dag presenterade svenska Trafikverket och danska Vejdirektoratet tillsammans en analys av möjligheterna att bygga en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Närmast ska regeringarna i Sverige och Danmark ta del av analysen och fatta beslut om hur man ska arbeta vidare. Landskrona stad driver projektet Europaspåret som är ett alternativ till en fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn och förespråkarna för detta hoppas nu att även Europaspåret ska utredas noggrant.

Utredningen om HH-förbindelsen som presenterades på en presskonferens visar att flera frågetecken måste rätas ut innan ett slutligt beslut om nästa fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark tas. Bland annat måste man se över möjliga finansieringsmodeller. Utredningen visar att intäkterna riskerar att bli för små. Christian Alexandersson, ansvarig för projektet Europaspåret i Landskrona stad, menar att man även måste se nästa fasta förbindelse som en nationell angelägenhet. Enligt honom ökar Europaspåret järnvägskapaciteten över Öresund med 100 procent och kan hantera regional-, fjärr- och godståg. Någon godstrafik kan det dock inte bli tal om på HH-linjen.
– Det är ett hån mot det svenska näringslivet, säger Christian Alexandersson.
– Utredningen av HH-linjen visar tydligt att förbindelsen primärt är ett lokalt stadsutvecklingsprojekt för Helsingborg. Men nästa Öresundsförbindelse måste vara till nytta för hela Sverige och förbättra konkurrenskraften. Därför kan vi inte slösa mer tid på enbart HH-förbindelsen utan man måste titta på alternativa järnvägsförbindelser som Landskrona-Köpenhamn.

Från Helsingborg hörs helt andra tongångar efter dagens presskonferens.
– Att danska och svenska myndigheter tillsammans på uppdrag av regeringarna har utrett förbindelsen är ett stort steg framåt för en fast HH-förbindelse. Nu finns bra underlag för att ta frågan vidare och efter coronakrisen är det precis den här typen av investeringar, med god samhällsekonomisk avkastning och som ger stor nytta till invånare och företag, som vi behöver för att bygga Sverige starkt igen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Christian Alexandersson hoppas nu att Europaspåret kommer att utredas mer än tidigare.
– Det måste bli så med tanke på vad utredningen av HH- förbindelsen visat. Nu måste man ställa de olika alternativen mot varandra. Allt för att det alternativ som är bäst för hela landet ska klubbas genom. Och utreds Europaspåret på samma villkor som HH-förbindelsen så kan det mycket väl bli så att våra regeringar beslutar om att satsa på Europaspåret istället för HH-förbindelsen.

Till arkivet