Annons

Alla som bor med covidsjuka bör testa sig

Självtestet för covid-19 beställs på 1177.se och hämtas och lämnas av ett ombud på ett av de apotek som samarbetar med Region Skåne. Nu bör även den som bor med covidsjuk testa sig.

Testkapaciteten i Region Skåne är nu så god att alla som bor med covidsjuka bör testa sig. Även om de saknar symtom. Det är också viktigt att skåningarna fortsätter att följa de skärpta regler som regeringen förlängde idag.

Annons
 

Den som bor med någon som har covid-19 bör testa sig, även om man inte har några symtom. Rekommendationen införs nu i Region Skåne för att snabbare kunna upptäcka personer som är smittade utan att veta om det.
– Den som bor eller har bott med en person som har covid-19 räknas som hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att man måste följa vissa regler. Som att arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar efter att den man bor med testade sig. Det betyder även att man bör undvika helt att träffa andra än de man bor med under den perioden, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Testkapaciteten för covid-19 har ökat betydligt i Region Skåne och det går nu snabbt att få självtest. Testet ska göras på dag fem efter att den man bor med gjort sitt test. Om någon i hushållet får symtom ska testet däremot göras så snart som möjligt efter att symtomen började.

Självtest beställs på 1177.se och finns på apotek eller på provtagningsplatser för bil, där man testar sig på plats. På apotek måste ett ombud hämta ut testet, även om den som ska testa sig inte har några symtom. Ombudet får inte själv ha några symtom. Viktigt är att ombudet kan visa fotolegitimation, både sin egen och för den som beställt testet.
Mer information finns på 1177.se: Du som bor eller haft nära kontakt med någon som har covid-19

Smittskydd Skåne välkomnar regeringsbeslut
I dag gav regeringen besked om att vissa restriktioner ska fortsätta gälla fram till den 7 februari samtidigt som vissa lättnader införs.
– Med tanke på den fortsatt höga nivån på samhällssmittspridning, inte minst i Skåne, välkomnar vi regeringens besked om fortsatta restriktioner. Det är också bra att det finns ett visst utrymme för regional anpassning i förhållande till det aktuella smittläget. Vi återkommer inom kort med besked om vad som ska gälla i Skåne, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Så prioriteras covidvaccinet
Region Skåne följer Folkhälsomyndighetens prioritering för att skydda sköra äldre, riskgrupper och de med ökad risk att drabbas svårt av covid-19. Att arbeta inom en samhällsviktig funktion ger inte förtur till vaccin.

Region Skåne valde att tidigt vaccinera viss vård- och omsorgspersonal för att skydda de mest utsatta patientgrupperna mot covid-19. Just nu vaccineras personal inom äldreomsorgen och prioriterad personal inom akutsjukvården.

Vaccination av övrig personal inom vård och omsorg, som arbetar nära patienter och personer med ökad risk för att bli allvarligt sjuka, kommer enligt plan att börja vaccineras med start i februari.

Samtidigt startar också vaccination av personer som är 70 år eller äldre, samt vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Därefter följer vaccination av personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Läget i Landskrona
Sammanlagt har nu 3578 Landskronabor konstaterats (genom virusprovtagning) med covid-19.  Det innebär att 298 insjuknade under vecka 2. Imorgon fredag återkommer vi med en utförligare rapport om läget i kommunen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser