Annons
Onsdagen den 8:e december
Dagens namn: Virginia

Manifestation mot kärnvapen

En fredshälsning från Gunnel Ståhl och Eva Isaksson Ståhl.

På fredag träder en internationell lag som förbjuder kärnvapen i kraft. Detta firas över hela världen, så även i Landskrona där medlemmar i IKFF, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, firar på Rådhustorget mellan klockan 15.30-18.00.

Annons
 

– Alla landskronabor är välkomna att komma förbi och dela glädjen över detta förbud som i grunden handlar om vår planets överlevnad. Manifestationen kommer naturligtvis att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring Covid-19, låter Gunnel Ståhl från IKFF meddela.

Den 1 juli 2017 antog 122 stater i FN, en konvention om kärnvapenförbud, däribland Sverige. 
– Nu har tillräckligt många länder undertecknat och ratificerat avtalet för att avtalet ska bli internationell lag. Tyvärr har Sverige fortfarande inte undertecknat konventionen, vilket strider mot en lång och hedersam tradition av arbete för fred, internationell nedrustning och diplomati.

Konventionen förbjuder stater att utveckla, testa, tillverka, överföra, inneha, lagra, använda eller hota att använda kärnvapen. De får inte heller uppmuntra eller hjälpa någon annan att göra det eller låta någon annan stationera kärnvapen på sitt territorium.

Ett viktigt syfte med att förbjuda kärnvapen är att ändra tänkesättet kring kärnvapen och uppfattningen att de är lagliga. Det internationella samfundet har tidigare förbjudit vapen på grund av deras oacceptabla humanitära konsekvenser, så som klustervapen (2008), personminor (1997) samt biologiska (1972) och kemiska vapen (1993). Dessa förbud har skapat en global norm som påverkar både riktlinjer och agerande, även hos de stater som inte anslutit sig till avtalen och även hos de stater som inte är demokratier. Länder påverkas av varandra och i det internationella samfundet vill alla framstå som bra och ansvarstagande.

Effekterna av förbuden har varit tydliga: efter förbud följer normförändring – ett ändrat tänkesätt, ökat tryck på nedrustning och i många fall konkret nedrustning. Förbjudna vapen förlorar sin politiska status och företag och banker riskerar sitt rykte genom att producera och finansiera dem.
– Vilken pensionsfond vill idag förknippas med investeringar i kemiska vapen eller personminor?, undrar Gunnel Ståhl retoriskt.

Genom att förbjuda kärnvapen har de 122 staterna tagit sitt ansvar för att utveckla den internationella rätten på basis av mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Kärnvapen är ett massförstörelsevapen som hotar allt liv och det är dags att sätta punkt för föreställningen att kärnvapen är ett bevis på makt. 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser